กัลปาวสาน

ภาษาอังกฤษ


adv eternally
คำที่เกี่ยวข้อง: everlastingly , forever
ตัวอย่างประโยค: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน