กันและกัน

ภาษาอังกฤษ


pron one another
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งสองฝ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: each other
ตัวอย่างประโยค: การขยายเครือข่ายระหว่างบริษัทสาขาจะมีผลกระทบต่อกันและกัน

คำที่มี "กันและกัน" ในคำ


ซึ่งกันและกัน adv each other
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ต่อกัน , กันและกัน
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top