กัน

ภาษาอังกฤษ


pron one another
คำอธิบาย: คำประกอบท้ายกริยาของผู้กระทำตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แสดงการกระทำร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือ ต่อกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: each other
ตัวอย่างประโยค: เธอและเขารักกันมานานแล้ว
v separate
ความหมายเหมือนกับ: แยก
คำที่เกี่ยวข้อง: isolate
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกันผู้ต้องหาจากฝูงชนที่เข้ารุมดูแผนฆาตกรรม
v shave
คำอธิบาย: โกนให้เป็นเขตเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: trim
ตัวอย่างประโยค: ฉันกันคิ้วที่รุงรังออก
adv together
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: jointly
ตัวอย่างประโยค: นักฟุตบอลทีมเยาวชนร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันสถาปนากรมพละศึกษา
v keep out
ความหมายเหมือนกับ: กั้น , รั้ง , ขัดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: prevent , set aside , resist , obstruct
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจกันไทยมุงออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ

คำที่มี "กัน" ในคำ


กันฝน adj rainproof
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้ เราต้องนำร่มกันฝนติดตัวไปทุกวันเพราะฤดูกาลในบ้านเราปรวนแปรไป

กันกระแทก adj shockproof
คำอธิบาย: วัสดุที่ใช้รองรับเพื่อป้องกันการกระเทือน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้กล่องกันกระแทกเพื่อไม่ให้วัสดุได้รับความเสียหาย

กันกระแทก v prevent something from bumping
ตัวอย่างประโยค: ผมนำหนังสือพิมพ์รองกล่องใส่ไข่ไก่เพื่อกันกระแทก

กันกระเทือน adj shockproof
ความหมายเหมือนกับ: กันกระแทก
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้แผ่นยางกันกระเทือน

กันชน n bumper
คำอธิบาย: เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์
ตัวอย่างประโยค: รถเขาถูกชนท้ายจนกันชนรถบุบ

กันชิง n long-handled tiered umbrella
คำอธิบาย: เครื่องเข้ากระบวนแห่ในการพระราชพิธีบางอย่างรูปเป็นชั้นของฉัตร มีคันถือคล้ายร่ม
ความหมายเหมือนกับ: กรรชิง
ตัวอย่างประโยค: ในพระราชพิธีแรกนาขวัญต้องมีกันชิงเข้ากระบวนแห่ด้วย

กันเชอ n small bamboo basket
คำอธิบาย: ภาชนะสาน คล้ายกระจาดขนาดเล็ก ก้นสอบ ปากผายอย่างงอบหงาย
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: กระเชอ
ตัวอย่างประโยค: อำแดงเต่ากระเดียดกันเชอไปตลาด

กันแซง n flank guard
คำอธิบาย: กองทำหน้าที่แซงในพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ

กันแซง n sun-shade made of leaves
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: กระแซง
ตัวอย่างประโยค: ฉันถือกันแซงเพื่อบังแดด

กันแดด adj sunproof
คำอธิบาย: ป้องกันแดด
ตัวอย่างประโยค: ควรทาครีมกันแดดก่อนลงเล่นน้ำทะเล

กันได n evidence
คำอธิบาย: หลักฐานที่ยึดถือ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร้ายจนมุมด้วยกันไดของตำรวจ

กันต์ v shave
ความหมายเหมือนกับ: ตัด , โกน
ตัวอย่างประโยค: แม่กันต์ผมให้น้อง

กันไตร n scissors
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: กรรไกร , กรรไตร , ตระไกร
ตัวอย่างประโยค: คุณยายใช้กันไตรตัดผ้า

กันท่า v interpose
คำอธิบาย: แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก
ตัวอย่างประโยค: เขากันท่าผมอยู่ตลอดเวลา

กันที่ v reserve
ความหมายเหมือนกับ: สงวนที่ , จองที่
ตัวอย่างประโยค: คนไปงานเลี้ยงคืนนี้กันเยอะมาก แต่ไม่ต้องห่วงผมบอกบอกเพื่อนให้กันที่นั่งไว้แล้วครับ

กันแทรก n guards of the chief commander
คำอธิบาย: กองทำหน้าที่แทรกเพื่อป้องกันจอมทัพ

กันน้ำ v be waterproof
ตัวอย่างประโยค: ลิปสติกยี่ห้อนี้กันน้ำได้

กันผม v trim
ความหมายเหมือนกับ: โกน
ตัวอย่างประโยค: ช่างตัดผมกันผมที่ยาวไม่เป็นทรง

กันพิรุณ n five-terraced umbrella
คำอธิบาย: ชื่อฉัตร 5 ชั้นสำรับหนึ่ง
หน่วยนับ: สำรับ
ความหมายเหมือนกับ: กรรภิรมย์

กันย์ n young girl
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สาวรุ่น

กันย์ n Virgo
คำอธิบาย: ชื่อกลุ่มดาวรูปหญิงสาว
หน่วยนับ: ราศี
ความหมายเหมือนกับ: ราศีกันย์
ตัวอย่างประโยค: น้องสาวผมเกิดราศีกันย์

กันยา n young girl
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สาวรุ่น , หญิงสาว

กันยายน n September
คำอธิบาย: ชื่อเดือนที่ 9 ตามสุริยคติ มี 30 วัน
หน่วยนับ: เดือน
ความหมายเหมือนกับ: เดือนกันยายน
ตัวอย่างประโยค: เดือนกันยายนฝนยังตกบ้างประปราย

กันและกัน pron one another
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งสองฝ่าย
ตัวอย่างประโยค: การขยายเครือข่ายระหว่างบริษัทสาขาจะมีผลกระทบต่อกันและกัน

กันสนิม adj rust-proof
คำอธิบาย: ที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้แม่บ้านนิยมเครื่องซักผ้าที่มีตัวถังแบบกันสนิม

กันสาด n awning
คำอธิบาย: ส่วนที่ต่อออกมาจากชายคาสำหรับกันฝนสาด
ตัวอย่างประโยค: เรือนไทยจะไม่ติดปั้นลมหน้าจั่วแต่จะกรุไม้ตีเป็นฝาเกล็ดและมักติดกันสาดต่อไปยังริมชายคาเรือนสำหรับกันฝนสาดฝาเรือน

กันแสง v weep
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้
คำตรงข้าม: ยิ้ม , หัวเราะ
ตัวอย่างประโยค: พระมเหสีกันแสง

กันเอง adv intimately
คำอธิบาย: เป็นพวกเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: คุ้นเคย
คำตรงข้าม: ห่างเหิน
ตัวอย่างประโยค: ฉันอยากให้เขารู้สึกกันเองกับพวกเรา

กันดาร v lack of
ความหมายเหมือนกับ: แห้งแล้ง
คำตรงข้าม: อุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ภาคอีสานกันดารน้ำในฤดูแล้ง

กันโชก v extort
ความหมายเหมือนกับ: ข่มขู่

เป็นหลักประกัน v assure
ความหมายเหมือนกับ: เป็นประกัน
ตัวอย่างประโยค: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

ชุดกันเปื้อน n apron
ความหมายเหมือนกับ: ผ้ากันเปื้อน
ตัวอย่างประโยค: การสวมชุดกันเปื้อนในเวลาทำงานช่วยให้เสื้อผ้าไม่สกปรกมาก

พ้องต้องกัน v be identical
ความหมายเหมือนกับ: พ้องกัน , ต้องกัน , ตรงกัน
คำตรงข้าม: ต่างกัน , แตกต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ของอย่างนี้มันพ้องต้องกันได้ เพราะใครต่างก็ซื้อมาใช้เหมือนกัน

มาตรการป้องกัน n defensive measure
คำอธิบาย: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
หน่วยนับ: มาตรการ
ความหมายเหมือนกับ: วิธีการป้องกัน
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด

วันเดียวกัน n same day
คำอธิบาย: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนของวันนั้น
คำตรงข้าม: คนละวัน
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าแจ้งความต่อตำรวจในวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุ

คนกันเอง n one of us
คำอธิบาย: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: กากี่นั๊ง
ตัวอย่างประโยค: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู

จับเข่าคุยกัน v negotiate
คำอธิบาย: ปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคและเลขาฯ พรรคจับเข่าคุยกันบนชั้นสองของที่ทำการพรรค

เท่าไหร่เท่ากัน adv limitless
คำอธิบาย: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม
ความหมายเหมือนกับ: สู้ไม่อั้น
ตัวอย่างประโยค: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่

ระบบประกันคุณภาพ n quality assurance

สถานกักกัน n detention center

นาฬิกากันน้ำ n waterproof watch

ร่มกันแดด n sunshade

หมวกกันน้ำ n bathing cap

ผู้เอาประกันภัย n the assured
คำอธิบาย: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ

เข้ากันได้ดี v get along well with
คำอธิบาย: คบหากันได้เป็นอย่างดี
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากันได้
คำตรงข้าม: ไม่ถูกกัน
ตัวอย่างประโยค: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ในทางกลับกัน conj conversely
ความหมายเหมือนกับ: ในทางตรงกันข้าม
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณาว่าควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลงด้วย

เลิกกัน v terminate (the relationship)
คำอธิบาย: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , เลิกร้าง
คำตรงข้าม: คบกัน
ตัวอย่างประโยค: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก

สารกันบูด n preservative
คำอธิบาย: สิ่งที่ผสมลงในอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเสียก่อนกำหนด
หน่วยนับ: ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: สารกันเสีย , ยากันบูด
ตัวอย่างประโยค: ในอาหารกระป๋องใส่สารกันบูดมาก เพื่อให้เก็บไว้ได้นานๆ

ในทางตรงกันข้าม conj on the contrary
ความหมายเหมือนกับ: ตรงกันข้าม
คำตรงข้าม: ในทางเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง

หลักประกัน n guarantee
คำอธิบาย: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
ตัวอย่างประโยค: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด

หลักประกัน n security
คำอธิบาย: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้อง ถิ่น

ร่วมกัน adv accompany with
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยกัน
คำตรงข้าม: แยกกัน
ตัวอย่างประโยค: ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เราก็ควรช่วยกันบำรุงรักษา

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน n Hand-In-Hand Foundation
คำอธิบาย: องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกฝังให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ความหมายเหมือนกับ: มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันได้ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของ ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ควบคู่กันไป adv simultaneously
คำอธิบาย: ทำหรือดำเนินการทั้งสองอย่างหรือสองแบบไปพร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต้องช่วยกันทั้งป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป

ผู้เอาประกัน n the assured
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ประกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้เอาประกันฟ้องผู้รับประกันว่าไม่จ่ายเงินตามวงเงินที่ประกันไว้

ผู้รับประกัน n guarantor
คำอธิบาย: บุคคลที่ยืนยันหรือรับรองค่าเสียหาย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ทางบริษัทจะเป็นผู้รับประกัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน adv in unison
คำอธิบาย: อย่างพร้อมเพรียงกัน, อย่างเป็นไปในทางเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพวกเรารวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ก็จะสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างได้

เข้าขากัน v get along well with
คำอธิบาย: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
ตัวอย่างประโยค: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก

เข้าคอกัน v be congenial friends
คำอธิบาย: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: ถูกคอกัน
คำตรงข้าม: แตกคอกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าคอกันได้สนิท

คอเดียวกัน adj of the same taste
คำอธิบาย: ชอบอย่างเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่เป็นที่สำหรับให้สมาชิกที่เป็นคอเดียวกัน ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

คาบเกี่ยวกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: ติดต่อกัน , เกี่ยวเนื่องกัน
ตัวอย่างประโยค: คนมักไขว้เขวเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีว่ามันคาบเกี่ยวกันได้อย่างไร

เบี้ยประกัน n insurance premium
คำอธิบาย: ู้เงินที่ผู้เอาประกันจ่ายให้แก่บริษัทรับประกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้เอาประกันสามารถจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้

ผู้ประกัน n beneficiary
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เอาประกัน
คำตรงข้าม: ผู้รับประกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ประกันจะได้รับเงินทดแทนเป็น 2 เท่าของเงินประกันในกรณีเสียชีวิต

แย้งกันอยู่ในตัว v be self-contradictory
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง , ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว

เสื้อกันหนาว n coat
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เสื้อหนาว
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนเตรียมหาซื้อเสื้อกันหนาวเพราะใกล้ฤดูหนาวแล้ว

ลงลอยกัน v get along well with
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากันได้
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีปัญหา ไม่ลงรอยกัน

ไล่เลี่ยกัน adj equal
คำอธิบาย: ที่มีขนาดหรือระดับเท่าๆ กันหรือพอๆ กัน
ตัวอย่างประโยค: เด็ก 2 คนนี้สนิทกันมากเพราะมีวัยไล่เลี่ยกัน

วางประกัน v put up bail
คำอธิบาย: มอบทรัพย์ไว้เป็นเครื่องรับรอง
ตัวอย่างประโยค: ญาติผู้ต้องหาขอวางประกันในวงเงิน 40,000 บาท และให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทันที

สอดคล้องต้องกัน v match up
คำตรงข้าม: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน

สัมพันธ์กัน v be related
คำอธิบาย: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยวข้องกัน
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน

สืบกันมา adv continuously
ความหมายเหมือนกับ: สืบมา
ตัวอย่างประโยค: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา

ในเวลาเดียวกัน adv at the same time
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค: ตามจารีตประเพณีของชาวทิเบตผู้หญิงจะสมรสกับชายหลายคนก็ได้ในเวลาเดียวกัน

ปะปนกัน v mix
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน , คละเคล้ากัน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน

ผัดวันประกันพรุ่ง v postpone
คำอธิบาย: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า
ตัวอย่างประโยค: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้

เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน adv as a team
คำอธิบาย: สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาทำงานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

จากกัน v be separated
คำอธิบาย: แยกกันไปคนละทิศละทาง, แยกออกจากกันไป
ความหมายเหมือนกับ: แยกกัน , ลาจาก , ไปจากกัน , พลัดพรากกัน , พรากกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ทำให้เราสองคนต้องจากกันตั้งแต่นั้นมา

ช่วยกัน v help together
คำอธิบาย: ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ร่วมกัน
ตัวอย่างประโยค: หากทุกคนในหมู่บ้านช่วยกัน ก็คงจะสำเร็จในไม่ช้านี้

ถูกคอกัน v get along well
คำอธิบาย: ชอบพอกัน, มีรสนิยมเข้ากันได้ดี
ตัวอย่างประโยค: พี่น้องคู่นี้ไม่ค่อยถูกคอกันสักเท่าไหร่ เอาแต่ทะเลาะกันอยู่เรื่อย

ผิดใจกัน v be estranged
คำอธิบาย: หมางใจกัน, ไม่ถูกใจเพราะไม่ชอบการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ทั้ง 2 คนเกิดผิดใจกันขึ้นมาก็เพราะมือที่สามอย่างหล่อน

ตัวกันชน n bumper
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งหนึ่งมากระทบหรือทำลายอีกสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นตัวกันชนที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงไม่จำเป็นต้องไปคลุกคลีกับงานระดับล่าง

กลืนกัน v blend
คำอธิบาย: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี
ความหมายเหมือนกับ: กลมกลืน , ผสมกลมกลืน
ตัวอย่างประโยค: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน

การป้องกัน n prevention
คำอธิบาย: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ตัวอย่างประโยค: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการ ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม

ความพร้อมเพรียงกัน n harmony
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี , การร่วมแรงร่วมใจ
ตัวอย่างประโยค: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ

ความเท่าเทียมกัน n equality
ความหมายเหมือนกับ: ความทัดเทียม , ความเสมอภาค
ตัวอย่างประโยค: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย

ภูมิคุ้มกัน n immunity
คำอธิบาย: สภาพที่ร่างกายมีแรงต่อต้านเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิต้านทาน
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายของเด็กมีภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลเป็นอย่างดี

แยกกัน v separate
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน
คำตรงข้าม: รวมกัน
ตัวอย่างประโยค: อาชีพบางอาชีพทำให้คนในครอบครัวต้องแยกกัน

พรากจากกัน v be separated
คำอธิบาย: จากกันไปคนละทิศคนละทาง, แยกออกจากกันไป
ความหมายเหมือนกับ: พลัดพราก
ตัวอย่างประโยค: เขาสองคนต้องพรากจากกันเพราะผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้รักกัน

ผู้รับประกัน n insurer
คำอธิบาย: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับประกันภัย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประกันตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา

พ้องกัน adj synonymous
คำอธิบาย: ที่ตรงกันหรือประจวบเหมือนกัน, ที่ไม่ขัดกัน
ความหมายเหมือนกับ: คล้องจองกัน
ตัวอย่างประโยค: ความหมายที่พ้องกันของเจดีย์กับสถูปทำให้คนไทยเกิดใช้ปะปนกัน

พ้องกัน v reach unanimity of
คำอธิบาย: ตรงกันหรือประจวบเหมือนกัน, ไม่ขัดกัน
ความหมายเหมือนกับ: คล้องจองกัน
ตัวอย่างประโยค: ความเห็นของเราพ้องกันเลยตกลงกันง่ายขึ้น

กีดกัน v obstruct
คำอธิบาย: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: กั้น , กัน , ห้ามปราม , กีดกั้น
ตัวอย่างประโยค: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์

เกียดกัน v prevent
คำอธิบาย: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
ความหมายเหมือนกับ: กัน , กั้น , กีดกั้น , กีดกัน
ตัวอย่างประโยค: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต

ขัดกัน v conflict
คำอธิบาย: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะ , ขัดแย้ง , ปะทะ , ไม่ลงรอย
คำตรงข้าม: เข้ากันได้
ตัวอย่างประโยค: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ

ขาดกัน v be separated
คำอธิบาย: เลิกหรือแยกออกจากกันเพราะไม่มีความสัมพันธ์หลงเหลืออยู่
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , จบกัน , จบสิ้นกัน , เลิกกัน
ตัวอย่างประโยค: ฉันขอให้เราขาดกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เข้ากันได้ v be compatible
คำอธิบาย: ลงรอยกัน, ไม่ขัดกัน
คำตรงข้าม: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเข้ากันได้ดี

เข้ากัน v conform
คำอธิบาย: สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะ , ถูกกัน , สัมพันธ์กัน
คำตรงข้าม: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ

เข้าด้วยกัน adv together
คำอธิบาย: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้

ค่ายกักกัน n concentration camp
คำอธิบาย: สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง
หน่วยนับ: ค่าย
ตัวอย่างประโยค: ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เองมีจดหมายของเชลยศึกที่ส่งจากค่ายกักกันที่กรุงเทพฯ และอยุธยาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สงคราม

ค้ำประกัน v guarantee
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , รับประกัน , ยืนยัน
ตัวอย่างประโยค: การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน

เหมาะกัน v fit
คำอธิบาย: มีคุณค่าเหมาะกัน
ความหมายเหมือนกับ: สมกัน , เสมอกัน , เข้ากัน
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะกันราวกับกิ่งทองใบหยก

สมกัน v fit
คำอธิบาย: มีคุณค่าเหมาะกัน
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะสม , คู่ควร
ตัวอย่างประโยค: สามีภรรยาคู่นี้เขาสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก

คุ้มกัน v protect
คำอธิบาย: คุ้มครองป้องกันให้ปลอดจากภัยอันตราย, ปลอดพ้นจากข้อผูกพันบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียม
ความหมายเหมือนกับ: ป้องกัน , ปกป้อง , คุ้มครอง
ตัวอย่างประโยค: บริเวณพรมแดนของทั้ง 2 ฝ่ายมีทหารคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง

ต่อกัน adv each other
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ซึ่งกันและกัน , กันและกัน
ตัวอย่างประโยค: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา

ดีกัน v reconcile
คำอธิบาย: โกรธกันแล้วกลับดีกัน
ความหมายเหมือนกับ: คืนดี , หายโกรธ
คำตรงข้าม: โกรธกัน
ตัวอย่างประโยค: พ่อหายเมาแล้วกลับมาดีกันกับแม่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เงินประกัน n bail
คำอธิบาย: เงินหรือหลักทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นเครื่องรับรองว่าจะปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ให้หากเกิดความเสียหาย
ตัวอย่างประโยค: ศาลยอมให้มีการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้ไปด้วยเงินประกัน 50,000 เหรียญสหรัฐ

ป้องกัน v protect
คำอธิบาย: กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ตัวอย่างประโยค: มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง

ป้องกันตัว v protect oneself
คำอธิบาย: ต้านทานหรือคุ้มครองตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปกป้อง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าต้องการจะอยู่รอดในสภาพแบบนี้ นอกจากจะต้องป้องกันตัวแล้ว เราควรต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ

ปานกัน adv comparably
ความหมายเหมือนกับ: พอกัน , พอๆ กัน
ตัวอย่างประโยค: ฝาห้องผุหล่นเป็นรูโหว่แล้ว ไม่เฉพาะฝาหรอกที่เป็นอย่างนี้ หลังคาก็ปานกัน

ผู้รับประกันภัย n insurer
คำอธิบาย: คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นผู้รับประกันภัยในสัญญาครั้งนี้

พร้อมกัน adv at the same time
คำอธิบาย: ในเวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อม
ตัวอย่างประโยค: โดยทั่วไปเราไม่สามารถทำอะไรสองอย่างพร้อมกันให้ได้ผลออกมาดีพร้อมกัน

พร้อมกันนี้ adv at the same time
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลาเดียวกันนี้
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมสิ่งของเพื่อแจกให้กับผู้ป่วยด้วย

พร้อมๆ กัน adv at the same time
คำอธิบาย: ณ เวลาเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยกัน , ควบคู่กัน
ตัวอย่างประโยค: การส่งเคเบิลทีวีสามารถส่งรายการโทรทัศน์ได้พร้อมๆ กันหลายช่องโดยใช้สายส่งเพียงเส้นเดียว

พอกัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน , ทัดเทียมกัน , เท่าเทียมกัน
ตัวอย่างประโยค: การนั่งรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือก็ลำบากพอกัน

พอกันที v be enough
ความหมายเหมือนกับ: ยุติ , เลิก , จบ
ตัวอย่างประโยค: พอกันทีสำหรับชีวิตทางการเมืองของผม

พอๆ กัน adv even
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียมกัน , เสมอกัน , พอกัน , เท่าๆ กัน
ตัวอย่างประโยค: ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด

พิกัน n a species of tree
คำอธิบาย: ชื่อต้นไม้ ดอกหอมเหมือนพิกุล แต่ดอกใหญ่กว่า
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพิกัน , ดอกพิกัน

พู่กัน n paintbrush
คำอธิบาย: เครื่องเขียนรูปภาพ ตอนปลายที่ใช้เขียนเป็นพู่ขนสัตว์
หน่วยนับ: ด้าม, เล่ม
ตัวอย่างประโยค: ชายชรานั่งขัดสมาธิก้มหน้าก้มตาอยู่กับการใช้พู่กันอย่างพิถีพิถัน

เพื่อนรุ่นเดียวกัน n classmate
คำอธิบาย: เพื่อนที่มีอายุใกล้เคียงกันหรือเท่ากันหรือเล่าเรียนมาด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค: ผมกับเจ้ามั่นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสมัยเรียนอยู่ที่ปากน้ำโพธิ์

มูลภัณฑ์กันชน n buffer stock
คำอธิบาย: ของที่ซื้อสะสมไว้เมื่อมีราคาต่ำ และนำออกขายเมื่อของนั้นมีราคาสูงเกินควร เพื่อรักษาระดับราคาของนั้นให้มีเสถียรภาพ

เม็กซิกัน n Mexican
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเม็กซิโก
ตัวอย่างประโยค: ชาวเมืองเมมฟิสที่พูดยานคาง มีทั้งคนดำและเม็กซิกันอเมริกัน

เม็กซิกัน adj Mexican
คำอธิบาย: เกี่ยวกับเม็กซิโก
ตัวอย่างประโยค: อาหารจานนี้รสชาติกระเดียดไปทางอาหารเม็กซิกันที่เขาคุ้นลิ้น

รู้กัน v conspire
คำอธิบาย: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นใจ , รู้เห็นเป็นใจ
ตัวอย่างประโยค: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ

เป็นเนื้อเดียวกัน adv homogeneously
ความหมายเหมือนกับ: กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค: โลหะทั้งสามอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน v be of one heart and one mind
ความหมายเหมือนกับ: ปรองดอง , สามัคคี , เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นที่รู้กันดี v be known
ความหมายเหมือนกับ: เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป

เป็นกันเอง adv informally
ความหมายเหมือนกับ: กันเอง , สนิทสนม , คุ้นเคย , ไม่มีพิธีรีตอง
คำตรงข้าม: ถือตัว , ไว้ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน v be united
คำอธิบาย: พร้อมเพรียงกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คำตรงข้าม: แตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เชื่อว่าไม่นานสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้น

ไปกันได้ v get along well with
คำอธิบาย: มีนิสัยลงรอยกันได้
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากันได้
ตัวอย่างประโยค: นิสัยของสามีต้องไปกันได้กับภริยา ชีวิตคู่จึงจะมีความสุข

ผลัดกัน v alternate
คำอธิบาย: เปลี่ยนแทนที่กัน
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนกัน , สลับกัน
ตัวอย่างประโยค: ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมผลัดกันออกมาพูดโจมตีบริษัท

ผ้ากันเปื้อน n apron
คำอธิบาย: ผ้าสำหรับคลุมส่วนหน้าของร่างกายโดยผูกไว้กับเอว เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเปื้อนเสื้อผ้าที่สวมอยู่
หน่วยนับ: ผืน
ตัวอย่างประโยค: พวกพนักเสริฟอยู่ในชุดสีฟ้าพร่างสว่างสวยคาดทับด้วยผ้ากันเปื้อน

ลงรอยกัน v get along with
คำอธิบาย: เข้ากันได้
ตัวอย่างประโยค: หล่อนกับคนรักไม่มีท่าทีว่าจะประสานลงรอยกันได้ แม้จะรักกันปานใดก็ตาม

แล้วก็แล้วกันไป v let bygones be bygones
คำอธิบาย: เสร็จสิ้นไป, ผ่านไปแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: แล้วไป , แล้วกันไป
ตัวอย่างประโยค: เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป อย่าไปใส่ใจเลย

โลกันตร์ n lowest hell
คำอธิบาย: ชื่อนรกขุมหนึ่งเป็นที่ลงโทษที่หนักที่สุดไม่ได้ผุดไมได้เกิด
ตัวอย่างประโยค: คนขายชาติบ้านเมืองจะต้องตกนรกโลกันตร์ตลอดกาล

วิทยาภูมิคุ้มกัน n immunology
ตัวอย่างประโยค: ตระกูลเขาทั้งตระกูลเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน

แว่นกันแดด n sunglasses
คำอธิบาย: เครื่องสวมตาใช้กันแดด
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: แว่นตากันแดด , แว่นดำ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นโรคแพ้แสงแดด ดังนั้นจึงต้องใส่แว่นกันแดดเป็นประจำ

แว่นตากันแดด n sunglasses
คำอธิบาย: เครื่องสวมตาใช้กันแดด
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: แว่นกันแดด , แว่นดำ
ตัวอย่างประโยค: อย่าลืมพกแว่นตากันแดดไปทะเลด้วย

สำนักงานประกันสังคม n Department of public Welfare
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานประกันสังคมในขณะนี้คือ งบประมาณและกำลังอัตราเจ้าหน้าที่มีจำกัด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ n Office of the Commission of Counter-Corruption
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด n Office of the Narcotics Control Board

เสื้อกันฝน n raincoat
คำอธิบาย: เสื้อที่สวมใส่แล้วสามารถป้องกันไม่ให้เปียกน้ำฝนได้
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เสื้อฝน
ตัวอย่างประโยค: เป้สำหรับเดินป่า ควรใช้ชนิดที่ใส่ของจำเป็นได้หลายอย่าง เช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน เต๊นท์ ถุงนอน เปลสนาม

หมวกกันน็อก n helmet
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: หมวกนิรภัย
ตัวอย่างประโยค: หากเขาไม่สวมหมวกกันน็อก ศีรษะเขาต้องกระแทกพื้นแน่

เดียวกัน adj same
คำอธิบาย: รวมเป็นหนึ่ง ไม่แบ่งแยกกัน
ตัวอย่างประโยค: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมาก็อาจจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน

ตัวประกัน n hostage
คำอธิบาย: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: เชลย , ตัวจำนำ
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง

ตัวประกัน n hostage
คำอธิบาย: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: เชลย , ตัวจำนำ
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง

ตัดกัน v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน

ตัดกัน v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน

ตัดกัน v intersect
คำอธิบาย: ตัดผ่านขวางกัน
ตัวอย่างประโยค: ถนนสองสายตัดกัน

ตัดกัน v contrast
คำอธิบาย: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
ตัวอย่างประโยค: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน

ต่างกัน adv differently
คำอธิบาย: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้

ต่างกัน adj different
คำอธิบาย: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ต่างกัน v differ
คำอธิบาย: ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน

ต่างกัน adv differently
คำอธิบาย: อย่างผิดแผกกันไป, อย่างไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: ฉันว่าเราสองคนคิดต่างกัน คงไปด้วยกันไม่ได้

ต่างกัน adj different
คำอธิบาย: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ต่างกัน v differ
คำอธิบาย: ผิดแผกกันไป, ไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค: นิสัยของคนแต่ละคนย่อมต่างกัน

ติดกัน adv next
คำอธิบาย: ที่อยู่ใกล้กัน, ที่อยู่เป็นลำดับต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้กัน , ชิด
คำตรงข้าม: ห่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ฉันกับเพื่อนนั่งติดกันตลอด ไม่กล้าลุกไปไหนเพราะกลัวผี

ติดกัน v stick together
คำอธิบาย: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เกาะกัน
ตัวอย่างประโยค: มะม่วงกวนติดกันเป็นก้อน ต้องแยกกันก่อนเอาใส่ถุง

ติดต่อกัน adv consecutively
คำอธิบาย: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว

ต้องกัน adv accordingly
คำอธิบาย: สอดคล้องกัน, เข้ากันไปด้วยกันได้อย่างเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: ตรงกัน , พ้องกัน , ถูกกัน
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมร่วม 3 ฝ่ายเห็นต้องกัน ในการสร้างสะพานข้ามแยก

แตกกัน v break
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะกัน , ไม่ถูกกัน , แตกคอ
คำตรงข้าม: เข้าใจกัน
ตัวอย่างประโยค: เพราะเธอคนเดียวจึงทำให้เขาแตกกัน

ถิ่นทุรกันดาร n wilderness area
คำอธิบาย: ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ
ตัวอย่างประโยค: พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง

ถึงกัน adv to each other
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ
ตัวอย่างประโยค: เขาสองคนยังคงส่งจดหมายถึงกันตลอด

ถึงกัน v communicate with
คำอธิบาย: ติดต่อไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าจะมีอะไร หล่อนทั้งคู่ก็จะถึงกันตลอด

ถึงไหนถึงกัน adv until the very end
ความหมายเหมือนกับ: จนถึงที่สุด
ตัวอย่างประโยค: เธอไปถึงไหน ดิฉันก็ไปถึงนั่น ฉันจะติดตามเธอไปถึงไหนถึงกัน

ถูกกัน v be compatible
คำอธิบาย: เข้ากันได้, ชอบพอกัน
ตัวอย่างประโยค: จากความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำให้ทั้ง 2 ครอบครัวไม่ถูกกัน

เจอกัน v meet
ความหมายเหมือนกับ: พบกัน , เจอะกัน
คำตรงข้าม: จากกัน
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยก่อนเมื่อเราเจอกันเราก็ทักกันว่าไปไหนมา

ใจเดียวกัน v be congenial with someone
คำอธิบาย: มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาใจเดียวกันกับเรา

ใจเดียวกัน n congeniality
คำอธิบาย: ความคิดตรงกัน, ความเห็นเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: พี่มีใจเดียวกันกับฉันที่ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ

ทับกัน adv overlap each other
ความหมายเหมือนกับ: ซ้อนกัน
ตัวอย่างประโยค: หินก้อนใหญ่และเล็กตั้งกองทับกัน โดยมีดินเป็นตัวแทรกประสาน

ทั่วถึงกัน adv thoroughly
ความหมายเหมือนกับ: ตลอด , ทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนได้รับรางวัลทั่วถึงกัน ในงานแสดงของโรงเรียน

ทั่วกัน adv all together
คำอธิบาย: ตลอดทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: ทั่วถึง , ทั่ว
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลนำข้าวสารไปแจกประชาชนทั่วกัน

นายประกัน n guarantor
คำอธิบาย: ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับประกัน , ผู้ค้ำประกัน
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมเป็นนายประกันให้ใครง่ายๆ เพราะได้รับบทเรียนมาแล้ว

เบี้ยประกันภัย n insurance premium
คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือเมื่อได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกัน ภัยไว้
ตัวอย่างประโยค: จดหมายจากบริษัทประกันแจ้งมาว่า เบี้ยประกันของเขาผ่านกำหนดการชำระไปแล้ว 1 เดือน

เบี้ยกันดาร n allowance
คำอธิบาย: เงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำ เนื่องจากการปฏิบัติราชการประจำในท้องที่กันดารหรือในโรงเรียนที่กันดาร
ตัวอย่างประโยค: จะมีการปรับเบี้ยกันดารตามพื้นที่ที่ทางการกำหนดไว้ปลายเดือนหน้า

ระคนกัน adv simultaneously
คำอธิบาย: ปน หรือผสมให้เข้ากัน คละกัน เป็นกลุ่ม เป็นพวก
ความหมายเหมือนกับ: ปน , ผสม
ตัวอย่างประโยค: เขานึกถึงความหลังที่มีทั้งสุข ทุกข์ ดีใจ และเสียใจระคนกันไป

รับประกัน v assure
คำอธิบาย: รับรองค่าเสียหาย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางรายไม่รับประกันคุณภาพสินค้า ถ้าผู้ซื้อดัดแปลงดิสก์หน้าเดียวเป็นดิสก์ 2 หน้า

รับประกัน v assure
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , ยืนยัน
ตัวอย่างประโยค: การมีสุขภาพกายไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้มีสุขภาพจิตดีเสมอไป

ไม่ถูกโรคกัน v conflict
คำอธิบาย: เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ถูกชะตา
คำตรงข้าม: เข้ากันได้
ตัวอย่างประโยค: พ่อกับลูกชายไม่ถูกโรคกัน

ไม่ลงรอยกัน v disagree
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ตรงกัน , ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมมีความเห็นไม่ลงรอยกัน

ไม่ลงรอยกัน v conflict
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง , ระหองระแหง , ทะเลาะกัน , บาดหมาง
ตัวอย่างประโยค: เขาทั้งสองไม่ลงรอยกันมานานเป็นปีแล้ว

ประกันสังคม n social security
ตัวอย่างประโยค: รัฐต้องจัดให้มีการประกันสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชน

ประกันวินาศภัย n insurance against loss
คำอธิบาย: ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดความเสีย หายอย่างใดๆ ที่พึงประมาณเป็นเงินได้
ตัวอย่างประโยค: ตึกสร้างใหม่ควรทำประกันวินาศภัย

ประกันภัย n insurance
คำอธิบาย: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัย ขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกันภัย
ตัวอย่างประโยค: คุณจะได้สินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยหากคุณทำประกันภัยไว้

ประกันตัว v bail out
คำอธิบาย: รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้า พนักงานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว และถ้าผิดสัญญาก็รับรองว่าจะใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้
ตัวอย่างประโยค: แม่ประกันตัวลูกชายออกจากคุก

ประกันชีวิต n life insurance
คำอธิบาย: ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย
หน่วยนับ: ฉบับ, เล่ม, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกัน , สัญญาประกันชีวิต
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2536

ประกัน v guarantee
คำอธิบาย: รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: รับรอง , ยืนยัน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าฝ่ายผลิตประกันความสามารถของเขา

ประเทศกันชน n buffer state
คำอธิบาย: รัฐหรือประเทศเล็กที่เป็นเอกราชตั้งอยู่ระหว่างประเทศมหาอำนาจ มีฐานะสำคัญทางการเมืองที่ช่วยไม่ให้ประเทศมหาอำนาจเกิดบาดหมางทำสงครามต่อ กันได้โดยง่าย
ความหมายเหมือนกับ: รัฐกันชน
ตัวอย่างประโยค: เบลเยี่ยมเป็นประเทศกันชนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ประสานกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: ไปด้วยกัน , เข้ากัน , กลมกลืนกัน
ตัวอย่างประโยค: สีของภาพนี้ประสานกันอย่างกลมกลืนที่สุด

ชาวอเมริกัน n American
คำอธิบาย: คนที่เกิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนอเมริกัน
ตัวอย่างประโยค: ชาวอเมริกันติดต่อค้าขายกับชาวไทยเป็นเวลานานแล้ว

เช่นกัน adv also
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , ด้วย , เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน

เช่นเดียวกัน adv also
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , ด้วย , เช่นกัน
ตัวอย่างประโยค: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน

ซึ่งกันและกัน adv each other
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ต่อกัน , กันและกัน
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กลับกัน v reverse
ความหมายเหมือนกับ: ตรงข้าม
ตัวอย่างประโยค: เมื่อตอนเด็กๆ น้องชายตัวเตี้ยกว่าเธอ แต่พอเป็นวัยรุ่นก็กลับกันเดี๋ยวนี้เธอเตี้ยกว่าน้องมาก

ญาติดีกัน v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: คืนดีกัน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อหายโกรธกันแล้ว เรามาญาติดีกันเถอะ

กรมการประกันภัย n Department of Insurance
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมการประกันภัยมีนโยบายใหม่ โดยปรับเบี้ยประกันรถยนต์ขึ้นอีก 2 เปอร์เซ็นต์

กรมธรรม์ประกันภัย n casualty insurance policy
คำอธิบาย: ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอา ประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกั
หน่วยนับ: ฉบับ

กินกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , ปรองดอง , กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค: คนสองคนนี้ไม่กินกันมานานแล้ว

การพบกัน n meeting
ความหมายเหมือนกับ: การเจอกัน
ตัวอย่างประโยค: การพบกันของพ่อลูกครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสืบหาที่อยู่ของคนทั้งสอง

การพึ่งพาอาศัยกัน n dependence
ตัวอย่างประโยค: การพึ่งพาอาศัยกันเป็นนิสัยของคนไทย

การรับประกัน n guarantee
คำอธิบาย: การยืนยัน, การรับรองค่าเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: การรับรอง , การยืนยัน
ตัวอย่างประโยค: สินค้าแต่ละประเภทมีการรับประกันไม่เหมือนกัน

คนบ้านเดียวกัน n neighbor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนพื้นเพเดียวกัน
คำตรงข้าม: คนต่างถิ่น
ตัวอย่างประโยค: ในที่ทำงานเธอสนิทกับเขามากว่าใครอื่นเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันที่พอจะคุยกันรู้เรื่อง

คนรุ่นเดียวกัน n contemporary
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนวัยเดียวกัน
คำตรงข้าม: คนต่างวัย

กักกัน v detain
ตัวอย่างประโยค: แม่กักกันลูกไม่ให้หนีออกไปทำความผิดนอกบ้านอีก

การกัน n prevention
ความหมายเหมือนกับ: การป้องกัน
ตัวอย่างประโยค: เพื่อเป็นการกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เราควรจะสร้างฐานที่แข็งแรง

การกีดกัน n obstruction
ความหมายเหมือนกับ: การขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต

การขัดกัน n confliction
ตัวอย่างประโยค: การขัดกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทำให้การทำงานไม่ราบรื่น

ขณะเดียวกัน conj at the same time
คำอธิบาย: ณ เวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การ เรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%

ควบกัน adv concurrently
คำอธิบาย: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน , ควบคู่กัน
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ

ความเกี่ยวข้องกัน n association
ความหมายเหมือนกับ: ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ

ความเป็นกันเอง n intimacy
ความหมายเหมือนกับ: ความคุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค: ในที่ทำงาน ทุกคนมีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่างมาก

จบกัน v come to an end
คำอธิบาย: จบสิ้นกันไป, เลิกรากันไป
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณเลือกงานเราสองคนก็จบกันแค่นี้

จัดประกัน v make it certain that
คำอธิบาย: ทำให้แน่นอน

แจกัน n vase
คำอธิบาย: ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวคนเล็กของเธอเอาดอกไม้จัดลงแจกันแล้ววางไว้บนโต๊ะอาหาร

ด้วยกัน adv together
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค: เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน

ตรงกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , ระดับเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนต้องเข้าแถวให้ตรงกัน

ทุรกันดาร v be faraway
คำอธิบาย: ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ

ทุรกันดาร adj faraway
คำอธิบาย: ที่ไปมาลำบากมาก, ที่ห่างไกลความเจริญ

ธรณีกันแสง n name of Thai classical song
หน่วยนับ: เพลง

รวมกัน adv altogether
ตัวอย่างประโยค: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

รวมกัน v combine
ตัวอย่างประโยค: ในภาษาธรรมชาติ คำที่เขียนหรือเปล่งออกมา เมื่อนำมารวมกันจะเกิดความหมายขึ้น

ราศีกันย์ n Virgo
คำอธิบาย: ชื่อกลุ่มดาวรูปหญิงสาว เป็นราศี 1 ในจักรราศี
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่เกิดราศีกันย์ ช่วงนี้จะมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเพื่อความโปร่งใส

หายกัน v be quits with someone
คำอธิบาย: หมดภาระที่เกี่ยวข้องกัน
ตัวอย่างประโยค: เราหายกันแล้วนะไม่ติดค้างกันอีก

เห็นพ้องต้องกัน v all agree
คำอธิบาย: มีความเห็นตรงกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นพ้องต้องกันให้ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อันหนึ่งอันเดียวกัน adv harmoniously
คำอธิบาย: อย่างร่วมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: หนึ่งเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไทยควรเชื่อมโยงวัฒนธรรมโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทางกันดาร n extremely arid route
ความหมายเหมือนกับ: ทางทุรกันดาร
ตัวอย่างประโยค: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุก ชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้

ทางกันดาร n extremely arid route
ความหมายเหมือนกับ: ทางทุรกันดาร
ตัวอย่างประโยค: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุก ชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้

หลักทรัพย์ค้ำประกัน n collateral
คำอธิบาย: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
ตัวอย่างประโยค: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก

อย่างเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , แบบเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และด้วยวิธีเดียวกัน

ความต่างกัน n difference
ความหมายเหมือนกับ: ความแตกต่าง , ความต่าง
คำตรงข้าม: ความเหมือน

ตรงกันข้าม v be opposite
ความหมายเหมือนกับ: ต่างกัน , ไม่เหมือนกัน
คำตรงข้าม: ตรงกัน , เหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค: การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบบคอมมิวนิสต์มีนโยบายที่ตรงกันข้ามกัน

ตรงกัน v be identical
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , พ้องกัน , สอดคล้องกัน
คำตรงข้าม: ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: คนบางคนมีรสนิยมในการแต่งตัวตรงกัน

เจอะกัน v meet
คำอธิบาย: มาพบกันเฉพาะหน้า
ความหมายเหมือนกับ: พบกัน , เจอกัน
คำตรงข้าม: จากกัน
ตัวอย่างประโยค: เราสองคนไม่ได้เจอะกันเป็นเวลานานแล้ว

พบกัน v meet
ความหมายเหมือนกับ: เจอกัน , เจอะกัน
คำตรงข้าม: จากกัน
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าเข้าไปโอบกอดอย่างที่เคยกระทำทุกครั้งเมื่อเราพบกัน

ศิลปะการป้องกันตัว n martial art
ความหมายเหมือนกับ: วิชาป้องกันตัว
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย

เหมือนกัน adv also
คำอธิบาย: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก
ความหมายเหมือนกับ: เช่นเดียวกัน
คำตรงข้าม: ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน

ออกัน v congregate
คำอธิบาย: คั่งกันอยู่
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ออกันอยู่หน้าประตู

คืนดีกัน v reconcile
คำอธิบาย: โกรธกันแล้วกลับมามีมิตรไมตรีต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ญาติดีกัน , คืนดี , ดีกัน
คำตรงข้าม: โกรธกัน , ไม่ถูกกัน
ตัวอย่างประโยค: พี่น้องคืนดีกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ทางกันดาร n extremely arid route
ความหมายเหมือนกับ: ทางทุรกันดาร
ตัวอย่างประโยค: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุก ชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้

ยากันยุง n mosquito-repellent
หน่วยนับ: กล่อง, ขด
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยในการเดินทางครั้งนี้

ศิลปะการป้องกันตัว n martial art
ความหมายเหมือนกับ: วิชาป้องกันตัว
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไว้ เพื่อช่วยตนเองยามตกอยู่ในอันตราย

หลักทรัพย์ค้ำประกัน n collateral
คำอธิบาย: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
ตัวอย่างประโยค: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก

อย่างเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , แบบเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียน

ก็แล้วกัน adv as you like it
ความหมายเหมือนกับ: ก็ตามใจ , ตามใจ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเขาอยากไปก็ปล่อยให้เขาไปก็แล้วกัน

ครีมกันแดด n sunscreen

เงินวางประกัน n security money

ในขณะเดียวกัน conj meanwhile
ความหมายเหมือนกับ: ในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองด้วย

สอดคล้องกัน v conform
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , สอดคล้องต้องกัน
คำตรงข้าม: ขัดแย้งกัน
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย

เป็นประกัน v assure

ป้องกันสิทธิ์ v guard the rights
ความหมายเหมือนกับ: รักษาสิทธิ์
คำตรงข้าม: ละเมิดสิทธิ์ , รุกรานสิทธิ์

วิธีการป้องกัน n defensive measure

พวกเดียวกัน n one of us
ความหมายเหมือนกับ: คนกันเอง

ผู้ป้องกัน n guard
ความหมายเหมือนกับ: ยาม , ผู้ตรวจ , ผู้รักษา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน n Anti Money Laundering Office

โรคภูมิคุมกันบกพร่อง n Acquired Immune Deficiency Syndrome

ระบบเบรกกันล้อล็อก n anti-lock brake system

ม่านกันแดด n awning
ความหมายเหมือนกับ: ที่บังแดด

ไม่เข้ากัน v not match
คำตรงข้าม: เข้ากัน

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ n hallmark

การรวมกัน n integration
คำตรงข้าม: แยกกัน

สารกันเสีย n preservative
ความหมายเหมือนกับ: ยากันบูด

ยากันบูด n preservative
ความหมายเหมือนกับ: สารกันเสีย

เท่ากัน v equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม , เสมอภาค

เท่ากัน v equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม , เสมอภาค

รวมเข้าด้วยกัน v join
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมกัน

เกี่ยวเนื่องกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: ติดต่อกัน

ป้องกันภัย v insure against dangers
ความหมายเหมือนกับ: ระวังภัย

ฝ่ายตรงกันข้าม n antagonist
ความหมายเหมือนกับ: ข้าศึก , ศัตรู , คู่ปรับ , คู่ต่อสู้ , ปรปักษ์

ชนกัน v confront
ความหมายเหมือนกับ: ประเชิญ , ปะทะกัน , ต่อกัน

ปะทะกัน v confront
ความหมายเหมือนกับ: ประเชิญ , ชนกัน , ต่อกัน

พร้อมใจกัน v be united in action and spirit
ความหมายเหมือนกับ: ช่วยกัน

เท่ากัน v be balanced
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน

เสมอกัน v be balanced
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน

เกี่ยวข้องกัน v be related

เสมอกัน v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน

เท่ากัน v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน

เสมอกัน v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: พอๆ กัน , เท่ากัน

เท่ากัน v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: พอๆ กัน , เสมอกัน

คละเคล้ากัน v mix
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน

ไปจากกัน v be separated
ความหมายเหมือนกับ: แยกกัน , ลาจาก , พลัดพรากกัน , พรากกัน

พลัดพรากกัน v be separated
ความหมายเหมือนกับ: แยกกัน , ลาจาก , ไปจากกัน , พรากกัน

พรากกัน v be separated
ความหมายเหมือนกับ: แยกกัน , ลาจาก , ไปจากกัน , พลัดพรากกัน

ถูกัน v scrub
ความหมายเหมือนกับ: เสียดสี

ความตรงข้ามกัน n difference
ความหมายเหมือนกับ: ความต่าง
คำตรงข้าม: ความเหมือน

พึ่งพากัน v depend on

คล้องจองกัน adj synonymous

คล้องจองกัน v reach unanimity of

ใกล้กัน adj adjacent
ความหมายเหมือนกับ: ข้างๆ

แย้งกัน v oppose
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกัน
คำตรงข้าม: เห็นด้วย

จบสิ้นกัน v be separated
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , จบกัน , เลิกกัน

คาบกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่องกัน

ต่อเนื่องกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: คาบกัน

การพ้องกัน n accordance

ความเท่ากัน n equality
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียมกัน

เสมอกัน v fit
ความหมายเหมือนกับ: สมกัน , เข้ากัน

เท่าๆ กัน adv nearly
ความหมายเหมือนกับ: สูสี , คู่คี่ , พอๆ กัน , ใกล้เคียง

เท่าๆ กัน v be just about the same
ความหมายเหมือนกับ: สูสี , คู่คี่ , พอๆ กัน

เสมอกัน v fit
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะกัน , สมกัน

เครื่องกันเทศน์ n offerings for a monk

เท่ากัน adj equal
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน , เท่าเทียมกัน
คำตรงข้าม: แตกต่างกัน

เสมอกัน adj equal
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เท่าเทียมกัน
คำตรงข้าม: แตกต่างกัน

เท่าเทียมกัน adj equal
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน
คำตรงข้าม: แตกต่างกัน

ผู้ค้ำประกัน n surety
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับผิดชอบ

ในเวลาเดียวกันนี้ adv at the same time

ควบคู่กัน adv at the same time
ความหมายเหมือนกับ: ด้วยกัน

พร้อมกันไป adv while

เท่ากัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน , ทัดเทียมกัน , เท่าเทียมกัน

เสมอกัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , ทัดเทียมกัน , เท่าเทียมกัน

ทัดเทียมกัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน , เท่าเทียมกัน

เท่าเทียมกัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน , ทัดเทียมกัน

เท่าเทียมกัน adv even
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน , พอกัน , เท่าๆ กัน

เสมอกัน adv even
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียมกัน , พอกัน , เท่าๆ กัน

เท่าๆ กัน adv even
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียมกัน , เสมอกัน , พอกัน

ต้นพิกัน n a species of tree
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพิกัน

ดอกพิกัน n a species of tree
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพิกัน

ผู้คุ้มกัน n body-guard with a gun
ความหมายเหมือนกับ: ผู้คุ้มครอง

เท่ากัน v be equal

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป v be known

รวมตัวกัน v be formed
ความหมายเหมือนกับ: เป็นตัวเป็นตน , เป็นรูปเป็นร่าง , จับตัว , แข็งตัว

เปลี่ยนกัน v alternate
ความหมายเหมือนกับ: สลับกัน

สลับกัน v alternate
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนกัน

แล้วกันไป v let bygones be bygones
ความหมายเหมือนกับ: แล้วไป

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง n AIDS
ความหมายเหมือนกับ: โรคเอดส์

เทียบเท่ากัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เทียมบ่าเทียมไหล่ , เท่าเทียมกัน
คำตรงข้าม: เหลื่อมล้ำกัน

เท่าเทียมกัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เทียบเท่ากัน , เทียมบ่าเทียมไหล่
คำตรงข้าม: เหลื่อมล้ำกัน

เท่ากัน adv equal
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม

หมวกกันแดด n sun helmet

มารวมกัน v congregate
ความหมายเหมือนกับ: มาชุมนุม , อัดออกัน , แออัด , ตกปลัก , จมปลัก
คำตรงข้าม: กระจัดกระจาย

อัดออกัน v congregate
ความหมายเหมือนกับ: มาชุมนุม , มารวมกัน , แออัด , ตกปลัก , จมปลัก
คำตรงข้าม: กระจัดกระจาย

ตามกัน adv accordingly
คำตรงข้าม: ต่างกัน

ตามกันไปติด ๆ adv closely
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลังไปติดๆ , หย่อยๆ

เล่าต่อๆ กันมา adv from mouth to mouth
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน

เล่าต่อๆ กันมา adv from mouth to mouth
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน

ใกล้กัน adv next
ความหมายเหมือนกับ: ชิด
คำตรงข้าม: ห่างกัน

เกาะกัน v stick together

ทะเลาะกัน v break
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ถูกกัน , แตกคอ
คำตรงข้าม: เข้าใจกัน

ไม่ถูกกัน v break
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะกัน , แตกคอ
คำตรงข้าม: เข้าใจกัน

หมางใจกัน v splinter
ความหมายเหมือนกับ: แตกสามัคคี , บาดหมาง
คำตรงข้าม: สามัคคี

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน v mutually depend on each other
ความหมายเหมือนกับ: พึ่งพาอาศัยกัน

พึ่งพาอาศัยกัน v mutually depend on each other
ความหมายเหมือนกับ: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

หมดด้วยกัน det whole
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งผอง , ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน pron all
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งปวง , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน adv entirely
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน pron whole
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

หมดด้วยกัน pron whole
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งผอง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น , ทั้งหมด
คำตรงข้าม: บางส่วน

เท่ากัน v equal
ความหมายเหมือนกับ: เทียบเท่า , เท่า , เสมอ , สมดุล , เท่าเทียม

ทำกันได้ v do something without hesitating
ความหมายเหมือนกับ: ทำได้
คำตรงข้าม: ทำไม่ลง

ซ้อนกัน adv overlap each other

ผู้ค้ำประกัน n guarantor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับประกัน

ในทำนองเดียวกันกับ adv in the same way

ไม่ตรงกัน v disagree
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง

ทะเลาะกัน v conflict
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง , ระหองระแหง , บาดหมาง

ไม่เท่ากัน adj rough
ความหมายเหมือนกับ: ขรุขระ

พากันไป v advance
ความหมายเหมือนกับ: เคลื่อนไป

จดกัน v meet
ความหมายเหมือนกับ: พบ , บรรจบ , ติดกัน

ประจวบกัน v coincide
ความหมายเหมือนกับ: ประจวบ , บังเอิญ , สบเหมาะ , จำเพาะพอดี

เผชิญหน้ากัน v confront
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ต่อหน้ากัน

อยู่ต่อหน้ากัน v confront
ความหมายเหมือนกับ: เผชิญหน้ากัน

สัญญาประกันภัย n insurance

สัญญาประกัน n life insurance
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกันชีวิต

สัญญาประกันชีวิต n life insurance
ความหมายเหมือนกับ: สัญญาประกัน

ทาบกัน v join
ความหมายเหมือนกับ: ประกบ , แทบกัน
คำตรงข้าม: แยกกัน

แทบกัน v join
ความหมายเหมือนกับ: ประกบ , ทาบกัน
คำตรงข้าม: แยกกัน

รวมตัวกันขึ้น v assemble
ความหมายเหมือนกับ: ประสม , ก่อรูป

ตีฝีปากกัน v argue
ความหมายเหมือนกับ: ปะทะคารม , โต้คารม , โต้เถียง , ถกเถียง
คำตรงข้าม: สงบปากสงบคำ

ยอมกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: ออมชอม , ประนีประนอม , ไม่แก่งแย่งกัน , กลมกลืน , สมัครสมาน , ลงรอย

ไม่แก่งแย่งกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: ออมชอม , ประนีประนอม , ยอมกัน , กลมกลืน , สมัครสมาน , ลงรอย

แนบชิดกัน v dovetail
ความหมายเหมือนกับ: ทาบกัน , ประสาน , ยึด , ติด

ทาบกัน v dovetail
ความหมายเหมือนกับ: แนบชิดกัน , ประสาน , ยึด , ติด

แกมกัน v mix
ความหมายเหมือนกับ: ประสม , รวมกัน , ประสาน , ผสาน , ปนเป , ผสมผสาน , ผสม , คละเคล้า

สืบๆ กันมา adj ancient
ความหมายเหมือนกับ: เก่าก่อน

ลักษณะที่คล้ายกัน n feature
ความหมายเหมือนกับ: รูปพรรณสัณฐาน , รูปร่างท่าทาง , สัณฐาน

รัฐกันชน n buffer state

ปนกัน v add together
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , รวมกัน , ประสม , พลอยเข้าด้วย

ปนกัน v mix
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , รวมกัน

ไปด้วยกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , กลมกลืนกัน

กลมกลืนกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: ไปด้วยกัน , เข้ากัน

ร่วมมือกัน v join hands
ความหมายเหมือนกับ: ประสาน

คนอเมริกัน n American

ชุมนุมกัน v congregate
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมชุมนุม , รวมกัน , รวม , จับกลุ่ม , ออกัน , รวมกลุ่ม , ประชุม

ซ้อนกัน adj complex
ความหมายเหมือนกับ: ซับซ้อน , สลับซับซ้อน
คำตรงข้าม: เชิงเดียว

วางทับกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: ทับกัน , ซ้ำ

รุมรบกัน v engage in a hand-to-hand combat

การแตกกัน n split
ความหมายเหมือนกับ: การแบ่งแยก , การแตกหัก , การขัดแย้งกัน , การบาดหมางกัน ,
คำตรงข้าม: การสามัคคี

การขัดแย้งกัน n split
ความหมายเหมือนกับ: การแบ่งแยก , การแตกหัก , การแตกกัน , การบาดหมางกัน ,
คำตรงข้าม: การสามัคคี

การบาดหมางกัน n split
ความหมายเหมือนกับ: การแบ่งแยก , การแตกหัก , การแตกกัน , การขัดแย้งกัน ,
คำตรงข้าม: การสามัคคี

ชอบกัน v like
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , ถูกกัน
คำตรงข้าม: หมองใจกัน , บาดหมาง , ผิดใจ

การซ้อนกัน n alluvion

การเจอกัน n meeting

การช่วยกัน n gathering for growing rice

การแยกกัน n divorce
ความหมายเหมือนกับ: การยกเลิก , การเลิก , การแยกทาง , การหย่าร้าง , การร้าง

คนพื้นเพเดียวกัน n neighbor
คำตรงข้าม: คนต่างถิ่น

คนวัยเดียวกัน n contemporary
คำตรงข้าม: คนต่างวัย

เดือนกันยายน n September

ประชิดติดกัน adv near
ความหมายเหมือนกับ: จรดกัน , ติดกัน , เคียง , ใกล้

จรดกัน adv near
ความหมายเหมือนกับ: ประชิดติดกัน , ติดกัน , เคียง , ใกล้

เรียงคู่กันไป v be parallel
ความหมายเหมือนกับ: เคียงคู่

คล้องกัน v rhyme with
ความหมายเหมือนกับ: คล้องจอง , รับ

คลาดกัน v miss

ควบคู่กัน adv concurrently
ความหมายเหมือนกับ: พร้อมกัน

ความไม่ถูกกัน n conflict
ความหมายเหมือนกับ: การขัดกัน , ความไม่ลงรอยกัน

ความไม่ลงรอยกัน n conflict
ความหมายเหมือนกับ: การขัดกัน , ความไม่ถูกกัน

การช่วยกัน n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: ความร่วมแรงร่วมใจ

เบียดเสียดกัน adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: ยัดเยียดกัน , แน่นกัน , อัดแอ , แจจัน

ยัดเยียดกัน adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดกัน , แน่นกัน , อัดแอ , แจจัน

แน่นกัน adj crowded
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดกัน , ยัดเยียดกัน , อัดแอ , แจจัน

ประกบกัน v touch
ความหมายเหมือนกับ: แตะ , กระทบ , แตะต้อง

เป็นดองกัน v be related by marriage
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยวดอง , เกี่ยวข้อง

เครื่องป้องกัน n shield
ความหมายเหมือนกับ: ด้าง , เกราะ , โล่

ด่าตอบกัน v revile
ความหมายเหมือนกับ: ด่า , ด่าว่า , ดุด่า , บริภาษ

เครื่องกลัดกัน n button
ความหมายเหมือนกับ: กระดุม , ลูกดุม , ลูกกระดุม

เท่ากัน v balance
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน , ทัดเทียมกัน

เสมอกัน v balance
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , ทัดเทียมกัน

ทัดเทียมกัน v balance
ความหมายเหมือนกับ: เท่ากัน , เสมอกัน

ความเท่ากัน n balance
ความหมายเหมือนกับ: ความเสมอกัน , ความทัดเทียมกัน

ความเสมอกัน n balance
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่ากัน , ความทัดเทียมกัน

ความทัดเทียมกัน n balance
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่ากัน , ความเสมอกัน

ความเสมอกัน n equity
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียม , ความสมดุล , ความเสมอภาค

อัดออกัน v be stranded together in the dried place
ความหมายเหมือนกับ: ตกคลัก , จมปลัก

แนวเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: ระดับเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,

ระดับเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , แถวเดียวกัน ,

แถวเดียวกัน v be straight
ความหมายเหมือนกับ: แนวเดียวกัน , ระดับเดียวกัน ,

ละลายรวมกัน v fuse
ความหมายเหมือนกับ: หลอมละลาย

ล้ำกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: ซ้อน , ล้ำ , คาบเกี่ยว , เหลื่อมล้ำ

หนึ่งเดียวกัน adv harmoniously

ทางทุรกันดาร n extremely arid route

ทางทุรกันดาร n extremely arid route

แบบเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน

ความไม่เท่าเทียมกัน n inequality
คำตรงข้าม: ความเสมอภาค , ความยุติธรรม , ความเท่าเทียมกัน

ไม่เหมือนกัน v be opposite
ความหมายเหมือนกับ: ต่างกัน
คำตรงข้าม: ตรงกัน , เหมือนกัน

รับกัน v rhyme
ความหมายเหมือนกับ: คล้อง
คำตรงข้าม: ไม่รับกัน , ไม่เข้ากัน

วิชาป้องกันตัว n martial art

ทางทุรกันดาร n extremely arid route

วิชาป้องกันตัว n martial art

แบบเดียวกัน adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน

หมดด้วยกัน pron absolutely
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งผอง , ทั้งปวง , ทั้งมวล , ทั้งเพ , ทั้งสิ้น
คำตรงข้าม: บางส่วนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top