กะเทาะ

ภาษาอังกฤษ


v peel off
คำอธิบาย: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลอก , ล่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: flake off , come off
ตัวอย่างประโยค: ลวดลายดอกไม้เถาที่ขอบถาดเริ่มกระเทาะขึ้นสนิม
v shell
คำอธิบาย: ทำให้ล่อนหลุดออก
ความหมายเหมือนกับ: กะเทาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: scale , flake off , crack , strip , come off
ตัวอย่างประโยค: เมื่อไก่ออกไข่แล้ว แม่ไก่จะคอยกกไข่ของตนจนลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา
v crack
คำอธิบาย: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ล่อนหลุด , ลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: peel off , flake off , come off
ตัวอย่างประโยค: ปูนที่ฝาผนังกะเทาะออกหลายแห่ง
v shell
ความหมายเหมือนกับ: กะเทาะเปลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: husk
ตัวอย่างประโยค: คุณตากะเทาะเปลือกเกาลัดให้หลานสาวกิน