กะทกรก

ภาษาอังกฤษ


n Tetrastigma campylocarpum
ความหมายเหมือนกับ: กระโปรงทอง , เถาเงาะ , เงาะป่า , หญ้ารกช้าง , เถาสิงโต
n passion fruit
ความหมายเหมือนกับ: นางจุม
คำที่เกี่ยวข้อง: passion flower , Olax scandens Roxb.


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top