กะ

ภาษาอังกฤษ


n shift
หน่วยนับ: กะ
ความหมายเหมือนกับ: คาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: turn , duty
ตัวอย่างประโยค: การเข้าทำงานส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 กะคือกะเช้าและกะเย็น
v estimate
ความหมายเหมือนกับ: คาด , ประมาณ , กำหนด , คะเน
คำที่เกี่ยวข้อง: calculate
ตัวอย่างประโยค: บริษัทกะว่างานโครงการนี้จะเสร็จภายในปีนี้