กองทหาร

ภาษาอังกฤษ


n troops
หน่วยนับ: กอง
คำที่เกี่ยวข้อง: forces , army
ตัวอย่างประโยค: กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เดินสวนสนามหน้าพระที่นั่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top