กอง

ภาษาอังกฤษ


v pile
คำอธิบาย: ทำให้รวมสุมกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: สุม
คำที่เกี่ยวข้อง: pile up , heap up , accumulate , stack up
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ กองของเล่นไว้บนโต๊ะ
clas division
ความหมายเหมือนกับ: แผนก , เหล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: part , group
ตัวอย่างประโยค: กองทัพส่งทหาร 2 กองไปประจำที่ชายแดน
n pile
คำอธิบาย: สิ่งที่สุมรวมกัน
หน่วยนับ: กอง
คำที่เกี่ยวข้อง: heap , stack
ตัวอย่างประโยค: เพราะฉันไม่ได้เกิดในกองเงินกองทองจึงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง
clas pile
คำอธิบาย: สิ่งที่สุมรวมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: heap
ตัวอย่างประโยค: มีขยะหลายกองที่หน้าบ้าน
n division
คำอธิบาย: หน่วยงานของทางราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากรม
หน่วยนับ: กอง
คำที่เกี่ยวข้อง: office , bureau
ตัวอย่างประโยค: ม็อบคนพิการกำลังชุมนุมกันที่หน้ากองสลาก
n group
หน่วยนับ: กอง
ความหมายเหมือนกับ: หมู่ , พวก , เหล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: troop
ตัวอย่างประโยค: กองทัพยกกำลังออกไปรบกับข้าศึกตั้งแต่เมื่อคืนนี้