กว้างใหญ่

ภาษาอังกฤษ


v be roomy
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง , กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be wide , be spacious
คำตรงข้าม: คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถสำรวจได้เท่านี้เอง เพราะพื้นที่มันกว้างใหญ่มาก ไม่สามารถสำรวจได้หมด
adj vast
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง , กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: large , immense
คำตรงข้าม: คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: ภายใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปลาบึกอาศัยอยู่