กว้างขวาง

ภาษาอังกฤษ


v be well-known
คำอธิบาย: รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be famous
ตัวอย่างประโยค: เขากว้างขวางมากในแถบนี้ ใครๆ ก็รู้จัก
adj liberal
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อแผ่
คำที่เกี่ยวข้อง: open-minded
ตัวอย่างประโยค: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ
v be broad
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be vast , be large
คำตรงข้าม: แคบ , คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: เนื้อที่สำหรับปลูกข้าวในจังหวัดอยุธยากว้างขวางมาก

คำที่มี "กว้างขวาง" ในคำ


อย่างกว้างขวาง adv widely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมากมาย
คำตรงข้าม: อย่างจำกัด
ตัวอย่างประโยค: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย

ความกว้างขวาง n popularity
คำอธิบาย: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ตัวอย่างประโยค: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน

ความกว้างขวาง n wideness
ความหมายเหมือนกับ: ความกว้าง , ความใหญ่โต
คำตรงข้าม: ความคับแคบ , ความแคบ
ตัวอย่างประโยค: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top