กวน

ภาษาอังกฤษ


v disturb
คำอธิบาย: รบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
ความหมายเหมือนกับ: รบกวน , กวนใจ , รังควาน
คำที่เกี่ยวข้อง: annoy , cause trouble , bother , harass , vex , irritate
ตัวอย่างประโยค: เสียงวิทยุกวนการทำงานของคนงานมาก จึงมีคำสั่งให้ปิดวิทยุเวลาทำงาน
v stir
คำอธิบาย: คนให้เข้ากัน
ความหมายเหมือนกับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: mix
ตัวอย่างประโยค: แม่กำลังกวนแป้งเพื่อทำขนมชั้น