กล้าเสี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v dare
คำอธิบาย: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: risk
คำตรงข้าม: กลัว
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top