กล้าเผชิญ

ภาษาอังกฤษ


v brave
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , กล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: confront , dare
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับและกล้าเผชิญกับบทลงโทษ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top