กล่าวโทษ

ภาษาอังกฤษ


v accuse
คำอธิบาย: แจ้งว่ากระทำผิด
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวหา
คำที่เกี่ยวข้อง: charge , allege , blame , impeach
ตัวอย่างประโยค: คนปกติธรรมดามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ชอบกล่าวโทษคนอื่น