กล่าวคือ

ภาษาอังกฤษ


conj that is to say
ความหมายเหมือนกับ: อีกนัยหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: in other words , that is
ตัวอย่างประโยค: ท่านสังฆราชแห่งมณฑลภาคตะวันออกได้รับตำแหน่งพระราชาคณะ กล่าวคือท่านต้องทำหน้าที่นี้ตลอด 4 ปีข้างหน้า