กลัว

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย
ความหมายเหมือนกับ: หวาดกลัว , หวาดหวั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be scared , dread , be anxious , be afraid of
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: เขาถอยกรูดกลัวว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนัขบ้าและจะตรงเข้ามาทำร้ายเขา