กลมๆ

ภาษาอังกฤษ


adj round
คำที่เกี่ยวข้อง: plump
adj small and round
ความหมายเหมือนกับ: ป้อมๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: circular
คำตรงข้าม: แบน , แบนๆ