กลมกลืนกัน

ภาษาอังกฤษ


v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: ไปด้วยกัน , เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in harmony with , be harmonious , be well compatible , be well-matched