กลม

ภาษาอังกฤษ


adj round
ความหมายเหมือนกับ: มน
คำที่เกี่ยวข้อง: circular
ตัวอย่างประโยค: ลูกบอลมีลักษณะกลม

คำที่มี "กลม" ในคำ


กลมารยา n trick
คำอธิบาย: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
ความหมายเหมือนกับ: มารยา , เล่ห์เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา

กลมกลืน v be harmonious
คำอธิบาย: เข้ากันได้ดี, ไม่ขัดแย้งกัน
ตัวอย่างประโยค: ท่วงทำนองของเพลงกลมกลืนกับเนื้อร้อง

กลมกล่อม adj mellow
คำอธิบาย: ที่เข้ากันพอดี
ตัวอย่างประโยค: โดยทั่วไปคนภาคกลางรับประทานอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสหวานเล็กน้อย

กลมเกลียว v get along well
ความหมายเหมือนกับ: สามัคคี , ปรองดอง , สมัครสมาน , เข้ากันได้
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง , ทะเลาะเบาะแว้ง
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนรุ่นน้องกลมเกลียวกับรุ่นพี่ดี

กลมกลึง adj round-shaped
คำอธิบาย: กลมเหมือนกับกลึง
ตัวอย่างประโยค: เธอคนนี้มีหุ่นกลมกลึงดีแท้

กลมดิก adj round
คำอธิบาย: กลมสนิท
ความหมายเหมือนกับ: กลม
ตัวอย่างประโยค: ดวงอาทิตย์สีแดงนวลกลมดิกกำลังค่อยๆ ลดต่ำลงลับเหลี่ยมเขา

กลม adj round

กลม adj small and round
ความหมายเหมือนกับ: ป้อมๆ
คำตรงข้าม: แบน , แบนๆ

กลมกลืนกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: ไปด้วยกัน , เข้ากัน

กลม v perform shadow-boxing
คำอธิบาย: ซ้อมชกลำพังคนเดียว ไม่มีคู่ต่อสู้หรือกระสอบทรายให้ชก
ตัวอย่างประโยค: เขาเริ่มเมื่อยเมื่อชกลมได้ 10 ครั้ง

วงกลม n circle
คำอธิบาย: รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้

โกหกพกลม v lie
คำอธิบาย: การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , โป้ปดมดเท็จ , พูดปด , พูดเท็จ
ตัวอย่างประโยค: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้

คอกลม n round neck
คำอธิบาย: ลักษณะคอเสื้อแบบไม่มีปก ตัดเป็นลักษณะกลมรอบคอ
ตัวอย่างประโยค: เขาสวมกางเกงขากว้างและเสื้อคอกลมสีดำเป็นมันปลดกระดุมสองเม็ดปล่อยให้เห็นกล้ามหน้าอกหนาปึก

กลม v lie
คำอธิบาย: พูดจาไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: โกหกพกลม
ตัวอย่างประโยค: เราจะโกหกพกลมไปเพื่อประโยชน์อันใดกัน

ผสมกลมกลืน v combine
คำอธิบาย: รวมกันเข้าได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างประโยค: ด้วยความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารวัฒนธรรมตะวันตกจึงเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตะวันออกมากขึ้น

เอวกลม adj well-rounded waisted
คำอธิบาย: มีเอวกลมงาม

โต๊ะกลม n round table
คำอธิบาย: ที่ประชุมปรึกษาหารือหรืออภิปราย ซึ่งจัดวางโต๊ะล้อมกันเป็นวงกลม

ทรงกลม n sphere
ตัวอย่างประโยค: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ

ครึ่งวงกลม n semicircle

ความกลม n roundness

ความกลมเกลียว n harmony
คำอธิบาย: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความหมายเหมือนกับ: ความสามัคคี , ความปรองดอง
คำตรงข้าม: การแตกความสามัคคี , ความไม่ลงรอยกัน , ความแตกแยก
ตัวอย่างประโยค: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ

ความกลมกลืน n harmony
คำอธิบาย: ความเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความสอดคล้อง , ความเหมาะสม
คำตรงข้าม: ความขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค: ความกลมกลืนของเนื้อร้องและทำนองทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยม

วงเล็บกลม n parentheses
ความหมายเหมือนกับ: นขลิขิต

กลมาก adj remote

แพกลม n round raft
ความหมายเหมือนกับ: แพไม้ไผ่

ตากลม v take the air

การกลมกลืน n harmonization

สิ่งกลม n disk/disc
ความหมายเหมือนกับ: จุด , วง , วงกลม

ตราวงกลม n seal
ความหมายเหมือนกับ: ที่ประทับตรา

เส้นแบ่งครึ่งวงกลม n diameter
ความหมายเหมือนกับ: เส้นผ่านศูนย์กลาง

กลมาก adv far awayค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top