กร้าน

ภาษาอังกฤษ


adj rough
ความหมายเหมือนกับ: ด้าน , หยาบ , แข็ง , กระด้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: hard , coarse , weathered , jagged
คำตรงข้าม: นุ่ม
ตัวอย่างประโยค: ชายชรายื่นมืออันหยาบกร้านที่ผ่านวันและวันเวลามานานปีลูบหัวเด็กหนุ่มอย่างอ่อนโยน