กริ่งเกรง

ภาษาอังกฤษ


v fear
ความหมายเหมือนกับ: เกรง , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: afraid of
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา