กริ่งเกรง

ภาษาอังกฤษ


v fear
ความหมายเหมือนกับ: เกรง , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: afraid of
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top