กระแสลม

ภาษาอังกฤษ


n wind
คำอธิบาย: สายลมพัด
คำที่เกี่ยวข้อง: airstream , wind current , airflow
ตัวอย่างประโยค: ว่าวลอยอยู่ในอากาศได้ก็เพราะมีกระแสลมปะทะที่ตัวว่าว