กระแทก

ภาษาอังกฤษ


v hit
คำอธิบาย: กระทบโดยแรง
ความหมายเหมือนกับ: กระทบ , ชน
คำที่เกี่ยวข้อง: bump , crash against , collide , bang (the door) , slam (the door)
ตัวอย่างประโยค: มันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่ดิ้นกันต้องมีรายการเหยียบหรือกระแทกกันบ้าง