กระสวย

ภาษาอังกฤษ


n shuttle
คำอธิบาย: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: bobbin , spindle


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top