กระพือปีก

ภาษาอังกฤษ


v flap
คำที่เกี่ยวข้อง: flutter , fan , blow , wave
ตัวอย่างประโยค: นกเหยี่ยวกระพือปีกอย่างช้าๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top