กระปลกกระเปลี้ย

ภาษาอังกฤษ


adv feebly
ความหมายเหมือนกับ: เพลีย , เหนื่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: wearily , weakly
คำตรงข้าม: กระปรี้กระเปร่า