กระบุง

ภาษาอังกฤษ


n wicker basket
คำอธิบาย: ภาชนะสานทึบรูปกลมสูง แต่พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยม, ถ้าสานโปร่ง เป็นตะกร้า
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo basket
ตัวอย่างประโยค: ชาวชนบทนิยมทำเครื่องใช้ไม้สอยใช้เอง เช่น ตัด ไม้ไผ่มาจักตอก สานกระบุง ตะกร้า งอบ และสุ่มไก่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top