กระทำพิธี

ภาษาอังกฤษ


v perform a ceremony
ความหมายเหมือนกับ: ประกอบพิธี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top