กระทำพิธี

ภาษาอังกฤษ


v perform a ceremony
ความหมายเหมือนกับ: ประกอบพิธี