กระถด

ภาษาอังกฤษ


v move back or out a little
ความหมายเหมือนกับ: ถอย , กระเถิบ , ขยับ
คำที่เกี่ยวข้อง: move , shift
ตัวอย่างประโยค: สถานที่แห่งนี้แคบเกินไปกระถดอีกไม่ได้