กระตือรือร้น

ภาษาอังกฤษ


v be enthusiastic
ความหมายเหมือนกับ: รีบร้อน , เร่งรีบ , ขมีขมัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious , be eager , be hasty , be ardent , be active
คำตรงข้าม: เพิกเฉย
ตัวอย่างประโยค: คนที่กระตือรือร้นทำงานย่อมทำให้หัวหน้านิยมชมชอบ