กระดากอาย

ภาษาอังกฤษ


v be embarrassed
ความหมายเหมือนกับ: อาย , กระดาก
คำที่เกี่ยวข้อง: feel shy , be abashed , be shamed
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เขากระทำต่อเธอทำให้เขากระดากอายเหลือเกิน