กระจ่าง

ภาษาอังกฤษ


adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: ชัดเจน , แจ่มแจ้ง , แจ่มชัด
คำที่เกี่ยวข้อง: definitely , distinctly , evidently , obviously , apparently
คำตรงข้าม: คลุมเครือ , เคลือบแคลง
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษารู้กระจ่างขึ้นหลังจากครูอธิบายรอบที่สอง
v brighten
ความหมายเหมือนกับ: สว่าง , แจ่มจ้า , สดใส , สุกใส , ชัดเจน , แจ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: clear , lighten
คำตรงข้าม: มัว
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้ากระจ่างสดใสไม่มีเมฆปกคลุม