กระจายแสง

ภาษาอังกฤษ


v give out light
ความหมายเหมือนกับ: ฉายแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: emit light , radiate