กระจก

ภาษาอังกฤษ


n pane of glass
คำอธิบาย: แก้วที่ทำเป็นแผ่น
หน่วยนับ: แผ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: sheet glass , plate of glass
ตัวอย่างประโยค: ช่างสร้างบ้านตัดกระจกเป็นแผ่นเพื่อทำหน้าต่าง

คำที่มี "กระจก" ในคำ


กระจกหน้ารถ n windscreen

กระจกหลัง n rear window

กระจกสะท้อนแสง n solartag
คำอธิบาย: แผ่นแก้วใสที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับได้
หน่วยนับ: แผ่น
ตัวอย่างประโยค: เราเลือกใช้กระจกสะท้อนแสงแก้ปัญหาความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ามาในโรงงานทางหลังคา

กระจกหน้ารถยนต์ n wind shield
คำอธิบาย: กระจกส่วนหน้าของรถยนต์ที่กั้นอยู่ข้างหน้าคนขับเพื่อมองเห็นเวลาขับขี่
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: กระจกหน้ารถ
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้ติดฟิล์มชนิดพิเศษบนกระจกหน้ารถยนต์เพื่อไม่ให้เห็นคนที่อยู่ในรถเลย

กระจกหน้ารถ n wind shield
หน่วยนับ: บาน
ตัวอย่างประโยค: กระจกหน้ารถคันนั้นมีสติ๊กเกอร์เป็นข้อความว่า ทำดีเพื่อผู้โดยสารเบิกบานใจ”

กระจกเงา n mirror
คำอธิบาย: วัตถุที่มีผิวมันสามารถส่งภาพหรือแสงสะท้อนกลับได้
หน่วยนับ: บาน
ความหมายเหมือนกับ: กระจก , กระจกส่อง , คันฉ่อง
ตัวอย่างประโยค: นางแบบดูตัวเองในกระจกเงาเพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนเดินแบบ

กระจกตา n cornea
คำอธิบาย: ส่วนใสของตา มีรูปกลมแบนสีใส พื้นหน้านูนออก พื้นหลังเว้า หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ประกอบอยู่เบื้องหน้าของดวงตา
ตัวอย่างประโยค: เด็กขาดอาหารจะมีกระจกตาที่ขุ่นมัว

กระจกนูน n convex
คำอธิบาย: วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวคว่ำ สามารถสะท้อนแสงให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง มองเห็นได้ที่ผิวกระจกนั้น

กระจกฝ้า n ground glass
คำอธิบาย: เป็นกระจกโปร่งแสง คือแสงลอดผ่านได้บ้าง แต่ตาไม่สามารถมองทะลุผ่านไปเห็นวัตถุอีกข้างหนึ่งได้
หน่วยนับ: บาน
ตัวอย่างประโยค: ภาพลายเส้นแสดงรายละเอียดในเรื่องวิถีชีวิตไทยถูกพิมพ์ลงบนกระจกฝ้าบานใหญ่

กระจกรถ n windshield
หน่วยนับ: บาน
ตัวอย่างประโยค: ขอทานที่สี่แยกไฟแดงมาเคาะกระจกรถเพื่อขอเศษเงิน

กระจกเว้า n concave lens
คำอธิบาย: วัตถุที่มีผิวมัน ลักษณะกลีบบัวหงายสามารถสะท้อนแสงให้เกิดภาพจริงหัวกลับได้บนจอที่ขวางรับแสงสะท้อน
ตัวอย่างประโยค: กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงใช้กระจกเว้าซึ่งมีความโค้งเป็นรูปพาราโบลาแทนเลนส์ใกล้วัตถุสำหรับสะท้อนแสงเข้า

กระจกส่อง n mirror
หน่วยนับ: บาน
ความหมายเหมือนกับ: กระจก , กระจกเงา , คันฉ่อง
ตัวอย่างประโยค: พฤติกรรมในอดีตสามารถเป็นกระจกส่องมองพฤติกรรมในอนาคตของมนุษย์ได้

กระจกหุง n stained glass
คำอธิบาย: กระจกสีชนิดบาง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีสีต่างๆ ใช้ประดับอาคารหรือครุภัณฑ์ เช่น พระแท่นบุษบก
หน่วยนับ: บาน
ความหมายเหมือนกับ: กระจกสี
ตัวอย่างประโยค: อาคารนี้ใช้กระจกหุงทุกชั้น

กระจกข้าง n wing mirror
ความหมายเหมือนกับ: กระจกข้างรถ
ตัวอย่างประโยค: การขับรถหลบอะไรควรมองกระจกข้างเป็นระยะด้วย

กระจกใส n clear glass
คำอธิบาย: กระจกที่มองเห็นทะลุทั้งสองด้าน
ตัวอย่างประโยค: ผนังเป็นกระจกใสทำให้เห็นทัศนียภาพภายนอกกว้างไกลทีเดียว

กระจกสี n stained glass

กระจกข้างรถ n wing mirror

ช่างกระจก n glassworker
ความหมายเหมือนกับ: ช่างทำกระจก

ปฏิกิริยาเรือนกระจก n greenhouse effect
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข

ขั้วกระจก n focus of glass
คำอธิบาย: จุดกึ่งกลางของผิวกระจกโค้งทรงกลม
หน่วยนับ: ขั้ว
ตัวอย่างประโยค: เมื่อแสงแดดมากระทบขั้วกระจกอุณหภูมิจะสูงขึ้น

ต้อกระจก n cataract
คำอธิบาย: โรคตาที่เกิดจากแก้วตาขุ่น
หน่วยนับ: ข้าง
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าปกติอาจมีโอกาสเป็นต้อกระจกต้อหินหรือตาเล็ก

ตู้กระจก n glass cabinet
คำอธิบาย: เครื่องใช้เก็บสิ่งของที่กรุกระจก บางทีหมายถึงตู้ที่มีกระจกเงา
หน่วยนับ: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อตู้กระจกพวกนี้มาด้วยราคาแพงมาก

ประตูกระจกเลื่อน n sliding door
ความหมายเหมือนกับ: ประตูเลื่อน
ตัวอย่างประโยค: ทางเข้าบริษัทนี้เป็นประตูกระจกเลื่อน

เรือนกระจก n glass house
คำอธิบาย: ปรากฏการณ์ที่ความร้อนภายในโลก ถูกกับดับความร้อนหรือก๊าซเรือนกระจก เก็กกักเอาไว้ไม่ให้สะท้อนหรือแผ่ออกสู่ภายนอกโลก
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตัวอย่างประโยค: สภาพปัญหามลภาวะที่เป็นพิษในปัจจุบัน ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเรือนกระจก

ส่องกระจก v look into the mirror
คำอธิบาย: เพ่งมองเงาที่กระจก
ความหมายเหมือนกับ: ดูกระจก
ตัวอย่างประโยค: ตื่นเช้ามาให้คุณส่องกระจกดูว่าริ้วรอยเกิดขึ้นที่ใดบ้าง

ช่างทำกระจก n glassworker

ปรากฏการณ์เรือนกระจก n glass house

ดูกระจก v look into the mirrorค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top