กรรมาชีพ

ภาษาอังกฤษ


n proletariat
คำอธิบาย: คำเรียกชนชั้นกรรมกรหรือลูกจ้างผู้หาเลี้ยงชีพด้วยค่าจ้างแรงงานว่า ชนกรรมาชีพ
ความหมายเหมือนกับ: ชนกรรมาชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: the class of wage earners , laborer
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มชนกรรมาชีพเหล่านี้ได้ค่าแรงต่ำมาก