กรรมกร

ภาษาอังกฤษ


n unskilled laborer
คำอธิบาย: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนงาน , ลูกจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: worker , craftsman , coolie , workman , manual laborer
คำตรงข้าม: หัวหน้า , จ้านาย
ตัวอย่างประโยค: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่