กดตรา

ภาษาอังกฤษ


v seal
ความหมายเหมือนกับ: ประทับ , ตีตรา , ตอกตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: affix a seal , stamp