กดตรา

ภาษาอังกฤษ


v seal
ความหมายเหมือนกับ: ประทับ , ตีตรา , ตอกตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: affix a seal , stamp


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top