กด

ภาษาอังกฤษ


n catfish
คำอธิบาย: ชื่อปลาไม่มีเกล็ด มีหนวด หลายชนิด หลายขนาด ครีบตอนหลัง ตอนแรกและครีบอกมีก้านครีบเป็นเงี่ยง ครีบตอนหลังที่สองเป็นแผ่นเนื้อ ส่วนใหญ่เป็นสกุล Arius ในวงศ์ Ariidae พบมากในเขตน้ำกร่อย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลากด
คำที่เกี่ยวข้อง: Ketengus typus
v press
คำอธิบาย: บังคับลง, ข่ม, ใช้กำลังให้ดันลง
คำที่เกี่ยวข้อง: push , push down , compress
ตัวอย่างประโยค: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น จงกดปุ่มสัญญานนี้