ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrist pin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrist pin*, -wrist pin-

wrist pin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrist pin (n.) สลักลูกสูบหรือล้อรถ Syn. gudgeon pin
wrist pin (n.) สลักข้อต่อของเครื่องยนต์ Syn. gudgeon pin
English-Thai: HOPE Dictionary
wrist pinn. สลักข้อต่อของเครื่องยนต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrist pin; gudgeon pin; piston pinสลักลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

wrist pin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลักลูกสูบ[n. exp.] (salak lūksū) EN: piston pin ; gudgeon pin ; wrist pin (Am.) FR:

wrist pin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolbenbolzen {m} [techn.]gudgeon pin; piston pin; wrist pin; pin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrist pin
Back to top