ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wash up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wash up*, -wash up-

wash up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wash up (phrv.) ล้างออก (สิ่งของ) See also: ชะล้าง
wash up (phrv.) ล้างอวัยวะ
wash up (phrv.) พัดเข้าฝั่ง See also: ซัดหาฝั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, Rhett, how many times have I told you to wash up after weekly cross-burning?ฉันบอกกี่ครั้งให้อาบน้ำ... หลังถูกย่างสด
Hey you guys! That room has little things you can wash up and look!เฮ้พวก ห้องนั้นมีอะไรเล็ก เอาไว้ล้างได้ด้วย ดูสิ
Well, exactly what time did this woman wash up on shore?ระหว่างตรงกลางและตรงปลายของกระดูกนิ้วมือ. ขอบคุณ.
Can I wash up at your house?ขั้นว่ามันไปทางนั้นนะ.
Ishaan! Wash up quickly, dinner's ready!อีชาน ล้างมือเร็ว อาหารเย็นพร้อมแล้ว
Go wash up for dinner, pumpkin.ไปล้างมือก่อนกินมื้อค่ำนะ คุณหนู
Drink your tea. I'm a bit hot from the walk. I'll wash up and-ดื่มชาก่อนสิ ผมเดินมาแล้วรู้สึกร้อยนิดหน่อย ผมจะอาบน้ำก่อน
I'll buy you a hundred of those, wash up first. Let go!ฉันจะซื้อให้ใหม่อีกร้อยครั้ง รีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลย
I hope she cries too much to open her eyes, wash up and sleep well.ฉันหวังให้เธอร้องให้ให้มาก เพื่อเปิดตาเธอ ให้เธอได้ล้างหน้า แล้วนอนหลับให้สบาย
Now, wash up for dinner.ตอนนี้ล้างขึ้นสำหรับอาหารค่ำ
Then wash up and come eat.งั้นล้างมือแล้วมากินอาหาร.
Why don't you guys go wash up for dinner? Go on.ทำไมลูก ๆ ไม่ไปดูแลเรื่องอาหารเย็น ไปเลย

wash up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)
洗面[せんめん, senmen] (n,vs) wash up (one's face); have a wash; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wash up
Back to top