ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warm up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warm up*, -warm up-

warm up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warm up (phrv.) ทำให้อุ่นขึ้น See also: ทำให้ร้อนขึ้น Syn. heat up, hot up, warm over
warm up (phrv.) (อากาศ) ร้อนขึ้น
warm up (phrv.) พร้อมทำงาน See also: เตรียมพร้อมสำหรับทำงาน
warm up (phrv.) เตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งขัน
warm up (phrv.) ทำให้ตื่นเต้น See also: ทำให้น่าสนใจ Syn. heat up, hot up
warm up (phrv.) เตรียมให้พร้อมสำหรับการแสดง
warm up (phrv.) คิดซ้ำ Syn. warm over
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุ่นเครื่อง (v.) warm up Syn. ฝึกซ้อม, เตรียมพร้อม
เผาหัว (v.) warm up the piston head of a diesel engine before ignition See also: heating the sparking plug
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But shouldn't the air warm up before it reaches ground level?อุณหภูมิอากาศก็ควรสูงขึ้นก่อนมาถึงพื้นดินสิ
Nothing like a pep rally to warm up our prince.อาจจะไม่เหมือนชุมนุมเรียกกำลังใจ เพียงแค่เป็นการวอร์ม อัพ ก่อนแข่งขัน
I knew you'd warm up to me eventually.รู้อยู่แล้ว ว่ายังไงนายต้องอยู่ข้างฉัน
Come and warm up for the surprise. I'll help you.ทริสตอง เราไปอุ่นเครื่อง เตรียมเซอร์ไพร้ส์กัน แม่จะช่วยเอง
Maybe warm up on, like, an orange?ไปวอร์มอัพก่อนอะไรพวกนั้นเอาไงครับ
Let's warm up with 10 laps. Pick it up, Dietz. Oh, good lord, my grandmother can do laps faster than that!พวกคุณจะไปอเมริการึเปล่า ใช่ เราจะไป
Let's warm up with an easy question.เธงเธดเธ˜เธตเธ™เธตเน‰เธˆเธฐเธŠเนˆเธงเธขเน€เธ›เธดเธ”เน€เธœเธขเธ„เธงเธฒเธกเธฅเธฑเธšเธ—เธตเนˆเธกเธตเธ•เนˆเธญเธเธฑเธ™
Better warm up the shuttle's long-range transmitter.เราต้องอุ่นเครื่องเครื่องส่งสัญญาณ ระยะไกลของยานก่อน
I thought I'd warm up a little.ข้ามาอุ่นเครื่องนิดหน่อย
Now, step aside. I need to warm up and give a good first impression.หลบไปได้แล้ว ฉันต้องเตรียมตัว และให้ความประทับใจแรกที่ดี
It just needs to warm up a little.แค่เป็นการอุ่นเครื่องนิดหน่อย
To warm up to strangers.ก่อนที่จะได้เจอคนแปลกหน้า

warm up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 燖] warm up (food)

warm up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予熱[よねつ, yonetsu] (n,vs) preheat (oven, etc.); warm up (engine, etc.)
壁役[かべやく, kabeyaku] (n) (1) catchers who warm up pitchers in the bullpen (baseball); (2) tank (character that soaks up damage for the rest of the party in an MMORPG)
暖機[だんき, danki] (n,vs) warm up (e.g, engine)
沸きが早い[わきがはやい, wakigahayai] (exp,adj-i) quick to warm up (e.g. of a kettle)
燗をつける[かんをつける, kanwotsukeru] (exp,v1) to warm up sake
調子付く;調子づく[ちょうしづく, choushiduku] (v5k,vi) to warm up to; to become enthusiastic about; to be elated
温まる(P);暖まる(P)[あたたまる(P);ぬくまる(温まる), atatamaru (P); nukumaru ( atatama ru )] (v5r,vi) to warm oneself; to sun oneself; to warm up; to get warm; (P)

warm up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug FR:
ทำให้ร้อนขึ้น (ทำให้...ร้อนขึ้น)[v. exp.] (thamhai røn) EN: warm up ; heat up FR: réchauffer
อุ่น[v.] (un) EN: warm ; warm up ; heat up FR: réchauffer ; tiédir
อุ่นเครื่อง[v.] (unkhreūang) EN: warm up FR: s'échauffer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warm up
Back to top