ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfit to planting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfit to planting*, -unfit to planting-

unfit to planting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือร้อน[adj.] (meūrøn) EN: unskilled hand at planting ; unfit to planting FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfit to planting
Back to top