ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trefoil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trefoil*, -trefoil-

trefoil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trefoil (n.) พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก

trefoil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, 三叶草 / 三葉草] clover; trefoil

trefoil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三つ葉;三葉[みつば;ミツバ, mitsuba ; mitsuba] (n) (1) (uk) mitsuba (Cryptotaenia japonica); Japanese honewort; Japanese honeywort; Japanese chervil; Japanese parsley; (adj-no,n) (2) three-leaved; trefoil
葵の御紋[あおいのごもん, aoinogomon] (n) wild ginger trefoil coat of arms of the Tokugawa clan
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil
トレフォイル[, torefoiru] (n,adj-no) trefoil; three-leafed pattern

trefoil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รูปสี่กลีบสมมาตร[n. exp.] (rūp sī klīp) EN: quatrefoil FR:

trefoil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vierpass {m} [arch.]quatrefoil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trefoil
Back to top