ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop by*, -stop by-

stop by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stop by (phrv.) แวะ Syn. stop in, stop off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Dad said he'll stop by the hospital to check on herคุณพ่อเธอบอกว่าจะแวะไปดูอาการคุณแม่เธอ
Just wanted to stop by and maybe sing a song.ขอมาแวะร้องเพลงให้ฟังซักเพลงนึง
Larry might stop by for a scotch after golf.ผมอาจจะไปหาอะไรดื่มหลังจากเล่นกอล์ฟ
I'd love to stop by to meet you.ฉันตั้งใจจะไปแวะหาคุณ ฉันร้อนใจที่จะได้พบคุณค่ะ
I have four shifts a week. You can stop by anytime you like.ฉันมาทำงานที่นี่อาทิตย์ละ 4 ครั้ง ยังไงนายก็แวะมาได้นี่
Thanks. Why don't you stop by next week, it'll be ready then.ขอบคุณคะ ทำไมคุณไม่แวะมาดูอีกทีอาทิตย์หน้าค่ะ, โคมไฟน่าจะซ่อมเสร็จแล้ว
We are going to stop by and do a little fund-raising of our own.เราจะต้องแวะไป... และเพิ่มทุนการกุศลด้วยตัวเราเอง
Well, let's stop by the convenience store, okay?งั้น เราไปที่ร้านสะดวกซื้อ ตกลงมั้ย?
I have an open-door policy, which means you can stop by my office... whenever you want.ผมมีนโยบายเปิดประตู หมายถึงว่าคุณสามารถแวะมาหาผม ที่ห้องทำงาน ได้ทุกเมื่อ
I guess I'll stop by the grocery store and grab a turkey or something.ฉันว่าจะแวะไปร้านชำ ซื้อไก่งวงสักตัว
We made some bean-paste soup, so stop by if you like.เราทำซุปถั่วไว้ แวะมานะถ้าคุณชอบ
And she wanted me to stop by here and talk to you first, you know, in case you got mad...และเธอต้องการให้ฉันมาบอกนายก่อน เผื่อว่านายจะรับไม่ได้ ..

stop by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し覗く;差覗く(io)[さしのぞく, sashinozoku] (v5k) (1) (arch) (See 覗く・1) to peek; to peek into; (2) (arch) (See 立ち寄る) to stop by; to visit
立ち寄る(P);立寄る[たちよる, tachiyoru] (v5r,vi) to stop by; to drop in for a short visit; (P)

stop by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up FR: rendre visite
เยือน[v.] (yeūoen) EN: visit ; pay a visit (to) ; call on ; see ; drop in ; drop by ; stop by FR: visiter ; rendre visite à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop by
Back to top