ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick around*, -stick around-

stick around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick around (phrv.) คอย See also: รอ, อยู่ในที่เดียวกัน, อยู่กับคนเดียวกัน Syn. stick about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd love to stick around for your low...อยากจะอยู่รอฟัง เรื่องโลว์นะครับ
I'll probably stick around with Andrew today.หนูจะอยู่กับแอนดรูค่ะ
You, stick around and be my helperเจ้าอยู่นี่นะ เป็นผู้ช่วยข้า
You gonna stick around a little while this time?คราวนี้จะอยู่นานหน่อยใช่มั้ย
Yeah, that why he carries that big stick around everywhere.ใช่ ฉันเคยรูดและสำรวจมาหมดแล้ว
So I got to stick around and try to knock some Huns off your tails, and give you a chance to survive this useless war.ฉันเลยต้องอยู่ ไล่ยิงไอ้ฮัน ไม่ให้งับหางคุณ ให้คุณรอดผ่าน สงครามไร้ประโยชน์คราวนี้
Why don't you stick around for a little bit, make sure everything's okay?ทำไมคุณยังอยู่นี่อีก ไม่ดูรอบๆหล่ะว่าทุกอย่างโอเคไหม
Hey, Erik, stick around for a second.เฮ้ Erik,ช่วยอยู่ต่อแป้บนึง
I guess I might have to stick around to be a pain in the ass, then.ฮึ งั้นฉันจะปัดแข้งปัดขาพี่อยู่นี่แหละ
Look,if,um... if you want to stick around for a while... you're welcome to stay.ฟังนะ,ถ้า,เอ่อ... ถ้าคุณจะอยู่แถวนี้ต่ออีกซะพัก... คุณจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะ
You stick around here you see for yourselfถ้าเธอยังทำงานที่นี่ต่อไป คงจะเห็นเอง
Maybe he didn't want to stick around for the investigation.บางทีเขาอาจจะหนีการสืบสวนอยู่ก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick around
Back to top