ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay clear of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay clear of*, -stay clear of-

stay clear of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง Syn. keep clear of, remain clear of, steer clear of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, I need you all to stay clear of the tracks and the vehicle.เอาละ ผมต้องการให้พวกคุณถอยห่างจากรางรถไฟด้วย
Whatever shit you stir up, make sure the Nords stay clear of it.ไม่ว่าเหี้ยอะไรก็ตามที่นายกำลังยั่วยุ ทำให้แน่ใจว่าพวกนอร์ดจะอยู่ห่าง
Well, until you do, stay clear of the rendezvous. All right?เอางี้,จนกว่าคุณจะทำได้ อยู่ให้ห่าง เร็นเดซ-โวส.เข้าใจ?
We'll stay clear of the interstate, so it might take us a while to get back.ก็เลยจะใช้เวลา อีกสักพักที่จะกลับไป ระวังด้วยนะ
I should just stay clear of him.ฉันควรจะไปดูเขาสักหน่อย
I forgot. I hope they stay clear of the church.ฉันหวังว่าพวกเขาอยู่ห่าง จากโบสถ์มากพอน่ะ
It's imperative we stay clear of Burgess.แต่เราไม่มีสิทธิพิเศษซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย เราจำเป็นต้องอยู่ให้ห่างจากเบอร์เกส
It's best to stay clear of them during a full moon. And how do you know this?ดีที่สุด ถ้าอยู่ห่างๆพวกมัน ตอนพระจันทร์เต็มดวง
And to stay clear of here.และบอกให้อยู่ห่าง ๆ จากที่นี่ค่ะ
That's why I told my lads to stay clear of you meatheads.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงบอกให้ลูกน้องเปิดทางไว้ เจ้าพวกโง่
Which is why it's better to stay clear of her.ซึ่งทำไมมันถึงจะดีกว่าที่จะเคลียกับเธอ
I told you to stay clear of this.ฉันบอกให้คุุณให้ความกระจ่างหน่อย

stay clear of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay clear of
Back to top