ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay away from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay away from*, -stay away from-

stay away from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay away from (phrv.) อยู่ห่างจาก See also: อยู่ห่าง, อยู่ให้ห่าง Syn. be off, keep away from
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกห่าง (v.) stay away from Syn. เลี่ยง, ปลีกตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, you just keep your mouth shut, and stay away from reporters.คุณแค่เงียบ ๆ และอยู่ห่าง ๆ พวกนักข่าว
I think something wants us to stay away from Europa.ฉันคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง ต้องการให้เราอยู่ห่างจากยูโรป้า
Get them out of here. And you. Stay away from my wife and this building.พาเธอออกไป แล้วแกไปห่าง ๆ เมียฉัน แล้วก็ตึกนี้ด้วย
You make me sick. Stay away from me.นายนี่มันน่าขยะขแยงจริง ๆ อยู่ให้ห่างฉัน
Come and get me." I can't stay away from them.มาซื้อพวกฉันไปเขมือบที" ขอบอกว่าเค้าห่างพวกมันไม่ได้จริง ๆ
Go for the stomach and stay away from his right leg.ไปสำหรับกระเพาะอาหารและอยู่ห่างจากขาขวาของเขา
Well, I'll stay away from her, then!หมอบลง หนีไปให้พ้นจากบริเวณนี้
"Blackhearted pig, stay away from me... or I'll smash your face in.""ไอ้หมูใจดำ, อย่ามายุ่งกับข้านะ... ไม่งั้นต่อยฟันร่วงแน่."
That's right. And you stay away from that boy.คุณเป็นพ่อของ Billy Miles ?
I was approached by a man in DC who warned me to stay away from this case.ผมถูกทาบทาม โดยชายคนหนึ่งที่ DC เขาเตือนผม ให้อยู่ห่างๆคดีนี้ไว้
This guy's dangerous. Stay away from him.หมอนี่อันตราย อยู่ห่างๆไว้
And definitely stay away from the pods.ยิ่งฝักมันยิ่งต้องห่าง พวกสีเหลือง

stay away from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกห่าง[v. exp.] (øk hāng) EN: stay away from ; distance oneself ; dissociate oneself from ; be distanced ; be estranged FR: éloigner ; tenir à distance ; se distancier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay away from
Back to top