ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starve for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starve for*, -starve for-

starve for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starve for (phrv.) หิวกระหาย See also: โหยหา, กระหาย, อยากมาก, ต้องการอย่างยิ่ง Syn. hunger for, thirst for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is everyone on board willing to starve for them?ทุกๆคนบนยานลำนี้ ยินดีที่จะอดอาหารเพื่อพวกนั้นหรอ?
Do you have any idea what it's like to starve for 2,000 years? Err! Nooooo!คุณรู้มั๊ยว่าความกระหายตลอด 2000 ปีมันเป็นยังไง ไม่นะ!

starve for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛に飢える[あいにうえる, ainiueru] (exp,v1) to hunger for love; to starve for love

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starve for
Back to top