ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

space out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *space out*, -space out-

space out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space out (phrv.) เว้นที่ระหว่างกัน See also: ทำให้แยกกัน Syn. fan out, spread out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Plenty of space out there!ได้สิลูก ข้างนอกมีที่ว่างเยอะแยะเลย
I heard that the owner has put your dojang (martial arts hall) space out for sale.ดูว่าคุณจะทำทีละนิดได้หรือเปล่า เชอะ
Do you always space out like that then fall down?คุณชอบเหม่อ แล้วก็ล้มอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ?
You know, you could rent this space out down here.คุณรู้มั้ย,คุณสามารถเช่าพื้นที่นี้
Got a white Honda Civic parked in a handicapped space outside.เจ้าของฮอนด้าซีวิคขาว ที่จอดอยู่ช่องคนพิการข้างนอก

space out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉开[lā kāi, ㄌㄚ ㄎㄞ, 拉开 / 拉開] to pull open; to pull apart; to space out; to increase

space out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า space out
Back to top