ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sign up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sign up*, -sign up-

sign up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sign up (phrv.) เซ็นชื่อเข้า See also: ลงชื่อเข้าร่วม Syn. join up, sign on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you go and sign up with the same fake badges... that wanted to cut you up and use you for bait.ไปเป็นเครื่องมือหากินให้กับมัน คิดได้ไง ริดดิค
I don't know if what happened last night was real, but I didn't sign up for this.ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องที่เกิดขั้นเมื่อคืน เป็นเรื่องจริงหรือไม่
In fact, Tripp said that he was on his was up to Dade University to sign up more students.ที่จริง ทริปป์บอกว่าเขากำลังจะไปที่มหา'ลัยเดด
Free Frisbee if you sign up today.ลงทะเบียนวันนี้แจกฟรีสบี้ฟรี
Okay? I didn't sign up for this golf job, Fulton offered it. I said yes.แล้วฉันก็ไม่ได้สมัคร งานกอล์ฟนั่นด้วย คุณฟอลตันเสนอ ฉันก็รับ
Uh, I'm here to sign up for the race.เอ่อ คือว่าผมจะมาขอ สมัครเข้าแข่งน่ะครับ
Mr. Cavenough he has the school fitness program could I sign up for it?ขอโทษนะครับ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกาย คือผมอยากสมัคร
You didn't sign up for this.นายไม่ได้ตกลงทำแบบนี้
I didn't sign up for some creepy love triangleฉันไม่ได้ต้องการเข้ามา มีส่วนร่วมกับวงจรบ้าๆนี่กับคุณหรอกนะ
I didn't sign up for some creepy love triangle with you and someone's mom!ฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรักสามเส้างี่เง่า ระหว่างเธอกับแม่ของคนอื่นหรอกนะ
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น
I didn't sign up for this!ฉันไม่ได้สมัครมาทำแบบนี้นะ

sign up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报名[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, 报名 / 報名] enter one's name; apply; sign up

sign up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サインアップ[, sain'appu] (n) sign up
オンラインサインアップ[, onrainsain'appu] (n) {comp} on-line sign up; online sign-up

sign up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมัครสมาชิก[v. exp.] (samak samāc) EN: apply for a membership ; sign up for ; subscribe (to) FR: s'abonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sign up
Back to top